Internetin turvallinen käyttö

Onko koulussasi Internetin käyttösäännöt? Mitä teet, jos oppilaat löytävät verkosta loukkaavaa, lainvastaista tai epäasiallista aineistoa tai kohtaavat verkossa epäluotettavia henkilöitä? Tarvitsetko tukimateriaalia, joka ohjaa ja neuvoo Internetin turvalliseen käyttöön koulussa?

Opetushallituksen tuottamia verkkomateriaaleja

Sinä päätät
Sinä päätät -aineisto käsittelee yksityisyyttä ja tietoturvaa netissä. Se sisältää kustakin teemasta lyhyen ajatuksia herättävän videon, kysymyksiä keskustelun pohjaksi ja tehtäviä. Opettajan osio sisältää myös linkkilistan.

Muiden tuottamia verkkomateriaaleja

Mediataitokoulu
Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tehtäviä ja asiantuntijoita esimerkiksi kouluille ja kirjastoille. Mediataitokoulun tarkoitus on auttaa opettajia ja muita ammattikasvattajia keskustelemaan mediasta lasten, nuorten ja huoltajien kanssa.

Hiiripiiri
Hiiripiiri on 6–12 vuotiaiden lasten tietoyhteiskuntataitojen maksuton oppimisaineisto, joka on kaikkien koulujen ja päiväkotien vapaasti käytettävissä. Hiiripiirissä opitaan luovasti ja moniulotteisesti yhdessä toisten kanssa mediataitoja sekä vuorovaikutustaitoja. Tekniikkataitoja, kuten ohjelmien sekä tieto- ja viestintäteknisten työvälineiden käyttöä, opitaan Hiiripiiri-työskentelyn ohessa. Samalla hiiripiiriläiset harjoittelevat liikkumaan netissä turvallisesti ja rakentavasti. Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry.

Insafe
Verkosto edistää internetin turvallista käyttöä ja tieto- ja viestintätekniikan myönteistä ja eettistä käyttöä.

Safer Internet Day - Turvallisempi internet -päivä
Vuosittain helmikuussa vietetään päivää, jolloin useassa EUn maassa halutaan tuoda esille turvallisuusriskejä, joihin nuoret törmäävät käyttäessään verkkoa ja uutta viestintä- ja tietotekniikkaa.

Nettivihje
Pelastakaa Lapset ry:n sähköinen, internetissä toimiva lastensuojelupalvelu, johon voi lähettää nimettömän vihjeen lapsille haitallisesta aineistosta internetissä.

Päihdelinkki
Sivuilla voi testata mm. oman nettiriippuvuutensa.

Safer use of Internet on Euroopan komission tukema hanke Intrenetin turvallisen käytön edistämiseksi.

Viisaasti verkossa
Ohjeita vanhemmille ja muille aikuisille lasten suojaamiseksi internetin käytön riskeiltä. Esittelyssä internetin vaaranpaikat ja välittömät toimet, joilla voit tehdä netistä käytöstä turvallisempaa. Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Joka kodin tietoturvaopas
Oppaassa kerrotaan mahdollisimman selkeästi internetin turvallisen käytön perusteista sekä neuvotaan tietokoneiden käyttöjärjestelmän sekä virustorjunta- ja palomuuriohjelmistojen päivittämisessä.Yhteistyöhanke, jossa mukana mm. Opetushallitus ja Viestintävirasto.

Koulujen nimien käyttö arveluttavaan markkinointiin

On käynyt ilmi, että suomalaisten koulujen nimiä ja muuta suomalaisiin kouluihin liittyvää sanastoa on käytetty koulujen kasvatustehtävän kannalta arveluttavan materiaalin markkinointiin Internetissä. Tämänlaatuinen toiminta korostaa tarvetta pitää jatkuvasti yllä koulun tietoverkkojen korkeaa tietoturvatasoa sekä lisätä oppilaiden sekä opiskelijoiden tietoisuutta siitä, että on tahoja, jotka pyrkivät käyttämään tietoverkkoja arveluttaviin tarkoituksiin.

Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilla tietoa tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa.

Tietotekniikan kehittämiskeskuksen TIEKE ry:n sivuilla on runsaasti tietoa mm. sähköisestä kaupankäynnistä ja standardoinnista.

Teknillisen korkeakoulun Tietoverkkolaboratoriossa on tehty useampiakin aiheeseen liittyviä verkkojulkaisuja:
Tietoturva Internetissä
Digitaalisen maailman tietoturva

Get your eSafety label

Positive Content Competition - The European Award for Best Content for Kids has launched