Oppituntisuunnitelmat

Oppituntisuunnitelmien tarkoituksena on antaa opettajille konkreettisia välineitä ohjelmoinnin opetukseen. Suunnitelmista voi poimia myös yksittäisiä ideoita omaan opetukseen.

Kuvaohjelmointia Racket-kielellä

Oppitunneilla opitaan alkeet lausekielisestä ohjelmoinnista. Oppilas tutustuu ohjelmoinnin peruskäsitteisiin kuten funktio, funktion kutsuminen, funktion argumentit, argumenttien tyypit, funktion paluuarvo, paluuarvon tyyppi sekä muuttujan määritteleminen. Kuvien koostaminen yhdistelemällä yksinkertaisia geometrisia muotoja opettaa jakamaan ongelman osiin ja ratkaisemaan osaongelmat erikseen. Omien kuvien ohjelmointi on myös hauskaa, luovaa ja palkitsevan konkreettista. Oppituntikokonaisuuden jälkeen oppilas osaa käyttää ohjelmointiympäristöä sujuvasti, osaa korjata koodissaan olevia virheitä ja käyttää avukseen Koodarin käsikirjaa.

Kuvaohjelmointia Racket-kielellä - Opettajan ohje (pdf)

Code.org-sivusto ohjelmoinnin opetuksessa

Tämän oppitunnin tavoitteena on ottaa käyttöön Code.org-sivusto, jossa oppilas voi harjoitella ohjelmointia koulussa ja kotona Koodaustunti-materiaalin avulla. Sivusto mahdollistaa opetuksen eriyttämisen oppilaan taitotasolle ja kiinnostuksenkohteille sopivaksi. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti vuosiluokkien 3–6 oppilaille:

Ohjelmoinnin oppituntisuunnitelma 1: Code.org-sivusto ohjelmoinnin opetuksessa (PowerPoint-esitys 6 Mt) Ohjelmoinnin oppituntisuunnitelma 1: Code.org-sivusto ohjelmoinnin opetuksessa (Pdf)

Arkipäivän automaatiota ja robotiikkaa

Näiden oppituntien aikana oppilas tutustuu arjen automaatiota ja robotiikkaa hyödyntäviin laitteisiin. Arjen havainnoinnin kautta opitaan tekemään ja luomaan ohjelmia sekä käyttämään ohjelmoinnissa tarvittavia rakenteita. Lisäksi oppilas keksii innovaatioprosessin mukaisesti ryhmänsä kanssa laitteen, jossa hyödynnetään opittuja asioita ja laitteiden toimintaperiaatteita. Suunnitelma sisältää myös opettajan oppaan. Materiaali on suunnattu ensisijaisesti vuosiluokkien 3–6 oppilaille:

Ohjelmoinnin oppituntisuunnitelma 2: Arkipäivän automaatiota ja robotiikkaa (PowerPoint-esitys 3 Mt) Ohjelmoinnin oppituntisuunnitelma 2: Arkipäivän automaatiota ja robotiikkaa (Pdf)

Arkipäivän automaatiota ja robotiikkaa -opettajan opas (Pdf)

Lisää aiheesta

Rosan koodi on Yle Lasten & nuorten tuottama opetuksellinen peli, jonka tarkoituksena on innostaa 7–12-vuotiaita ohjelmoinnista viihteellisellä tavalla. Pelin vihjeet ja koodit löytyvät mm. Yle TV2:n Galaxi Play -ohjelmasta, kouluista, museoista ja sosiaalisesta mediasta.

Innokas-verkoston sivuilta löydät tuntisuunnitelmia, tapahtumia ja muita materiaaleja ohjelmoinnin opetukseen liittyen.

CodeStudiosta löytyy kaikille ikäryhmille suunnattuja ohjelmointikursseja, jotka voit aloittaa vaikka heti. Kurssien ohjelmointikieli on visuaalinen ja osa kursseista on käännetty suomen kielelle.

Koodaustunti on yhden tunnin mittainen johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, joka toteutetaan haluamanasi ajankohtana. Koodaustunnin tarkoituksena on tutustuttaa ohjelmointiin ja tehdä sitä arkipäiväiseksi.

Koodi2016-opas ja -verkkosivusto kertovat opettajille ja opetusalan päättäjille, miksi ohjelmointi on tärkeää ja miten sitä voi opettaa.

Koodiaapinen kouluttaa peruskoulun opettajia hyödyntämään ohjelmointia osana koulutyötä.

Mehackit (pdf) tuottaa luovan teknologian kurssimateriaaleja, jotka on avoimesti kaikkien käytettävissä.