Sosiaalisen median käyttöehdot

Tähän katsaukseen on koottu tietoa käyttöehdoista joistakin eniten käytetyistä sosiaalisen median palveluista.

Taulukko on koottu kesällä 2013 ja siksi siitä puuttuu monia lasten ja nuorten tänä päivänä käyttämiä palveluita. Jokaisen käyttäjän tulisi itse tutustua palvelun käyttöehtoihin ennen kuin aloittaa palvelun käytön. Käyttöehdoissa voi tapahtua muutoksia. Tähän katsaukseen on koottu tietoa käyttöehdoista joistakin eniten käytetyistä sosiaalisen median palveluista. Tiedot perustuvat päivämäärän mukaisiin tietoihin.

Palvelu (tarjoaja) Sopimusriitojen käsittelypaikka Palveluntarjoajan kotipaikka Safe Harbour-status Palveluun pistetyn materiaalin oikeudet Muuta erityistä Soveltuuko palvelu käyttöehtojen puolesta opetuskäyttöön? Jos ei, miksi?

Bambuser (Bambuser AB)

Käyttöehdot

Ruotsi Ei tarvitse, EU-alueella

Sisällön käyttö sallittu yksityiseen ja opetuskäyttöön. Oikeudet jäävät käyttäjälle itselleen.

Ei alle 13-vuotiaille. Kyllä, ikärajarajoituksin.

Delicious (Yahoo!)

Käyttöehdot

USA / Kalifornia Ei. AVOS Systems osti palvelun Yahoolta huhtikuussa 2011. Sen jälkeen ei Safe Harbour-statusta.

Ehdot: mikä on sinun, on sinun.

Palvelusta voi poistua ja tekemänsä sisällön voi poistaa. Ikäraja 13 vuotta. Ei. Ei Safe Harbour-järjestelyssä.

Facebook

Käyttöehdot

Päivitetty 15.11.2013

USA / Kalifornia

Irlanti 10.5. 2007 alkaen

Yhtiö saa käyttää kaikkea haluamallaan tavalla palvelussa niin kauan materiaali on käyttäjän tilillä. Oikeus päättyy kun käyttäjä poistaa tiedot / päättää sopimuksen.

Ei alle 13-vuotiaille. Kyllä, ikärajarajoituksin.

Flickr (Yahoo!)

Käyttöehdot

Päivitetty 30.4.2013

Irlanti

Irlanti Ei tarvitse, EU-alueella

Yhtiö saa käyttää julkiseksi määriteltyä sisältöä palvelussa kunnes poistetaan/lopetetaan käyttö.

Alle 13-vuotias ei saa käyttää sosiaalisia palveluita. Yksityisyyden suojan osalta käytössä Yahoon säännöt. Kyllä, ikärajarajoituksin.

FourSquare

Käyttöehdot
Käyttöehdot

Päivitetty 29.1.2013

Iso-Britannia

USA / Delaware 30.5. 2013 alkaen

Käyttäjä omistaa sisältönsä, mutta yhtiö varaa laajat oikeudet käyttää sisältöä palvelussa ja sen ulkopuolella palvelun markkinointiin.

Ei alle 13-vuotiaille. Kyllä, ikärajoituksin.

Google Docs, Picasa (Google Inc.)

Käyttöehdot

Päivitetty 11.11.2013

Santa Clara, Kalifornia, USA

USA/Kalifornia 15.10. 2005 alkaen

Ehtojen mukaan kaikki tekijänoikeudet jäävät tekijälle itselleen.

Ikärajasta ei enää mitään mainintaa. Kyllä.

Grou.ps

Käyttöehdot

Kalifornia, USA

USA / Kalifornia Ei.

Ehdoissa käytetään kahta käsitettä: Public Content License ja Private Content License. Kumpikin näistä antaa sisällön kohderyhmälle rajoittamattoman oikeuden esittää julkisesti, kopioida, muokata ja levittää näitä sisältöjä. Ainoa ero on se, että käsite Private viittaa palveluun luotaviin suljettuihin verkostoihin erotuksena julkisista (Public), jotka näkyvät kaikille. Tällaisia lisenssejä ei kuitenkaan ole olemassa muualla. Nimet ovat harhaanjohtavan lähellä Public Document Licensea, joka on hyvin koeteltu sisältölisenssi. Palvelun omien lisenssien määrittelyt ovat kovin yleisellä tasolla verrattuna kunnollisiin lisensseihin.

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden poistaa palvelusta mitä tahansa sisältöä ilman ennakkovaroitusta. Käyttöehdoissa kielletään erikseen ankarasti kaikki kilpailijoita koskevan sisällön tekeminen palveluun. Ei: ei Safe Harbour-järjestelmässä ja sopimusehdot monimutkaiset ja osin kohtuuttomat.

LinkedIn

Käyttöehdot
Käyttöehdot

Päivitetty 12.9.2013

Kalifornia, USA

USA / Kalifornia, EU-alueen käyttäjät tekevät sopimuksen yhtiön Irlannin tytäryhtiön kanssa. 19.5. 2004 alkaen

Yhtiö pidättää itselleen kaikki oikeudet palveluun pistettyyn materiaaliin, myös muille myymisen osalta.

Ei alle 13-vuotiaille. Yhtiöllä Irlannissa tytäryhtiö → EU-säädösten alla. Kyse on kuitenkin ammattilaisten verkostoitumispalvelusta ja tämä kannattaa ottaa huomioon käyttöä suunniteltaessa. Kyllä.

Myspace

Käyttöehdot

Päivitetty 12.7.2013

USA / Kalifornia

USA / Kalifornia Ei. Jättäneet uusimatta.

Oikeudet jää käyttäjälle. Sisällön ollessa Myspace voi tehdä sisällöllä mitä vain, myös myydä.

Ei alle 13-vuotiaille. Ei. Jättänyt Safe Harbour-statuksensa uusimatta, joten EU-käyttäjien asiat eivät kiinnosta.

Ning

Käyttöehdot

Päivitetty 11.3.2013

USA / Kalifornia

USA / Kalifornia Kyllä, 5.1.2011 alkaen

Oikeudet jäävät käyttäjälle.

Ei alle 13-vuotiaille. Kyllä jos sisältöä tuotetaan nimettömänä. Jos rekisteröidytään, käyttäjiä on tiedotettava siitä, että henkilötiedot viedään EU-alueen ulkopuolelle.

Windows Live-, Bing-, MSN-, Microsoft Office Live- ja Office.com-palvelut (Microsoft)

Käyttöehdot
Käyttöehdot

Päivitetty 27.8.2012

Luxemburg EU-maiden käyttäjien osalta sopimusosapuoli on Luxemburgissa sijaitseva Microsoftin tytäryhtiö Emoyhtiöllä 29.6. 2001 alkaen. EU-käyttäjien sopimukset EU:n alueella, joten oma lainsäädäntömme pätee. Oikeudet jäävät käyttäjälle. Microsoftilla on oikeus poistaa sisältöä jos ”Microsoftilla on syytä epäillä, että sisältö rikkoo sovellettavaa lakia tai tätä sopimusta tai että sisältö ylittää tallennustila- tai tiedostokokorajoitukset.” Ei mainintaa ikärajoista. Kyllä.

Second Life (Linden Labs)

Käyttöehdot

USA / Kalifornia

USA / Kalifornia Ei

Oikeudet ”jäävät” käyttäjälle mutta käyttöehdoissa luetellaan useimmat tekijänoikeuteen liittyvät asiat ja pidätetään oikeudet palvelun tarjoajalle.

Ei alle 18-vuotiaille. 13-18 -kohdalla huoltajan on luettava ja hyväksyttävä sopimus. Varauksin: ei mukana Safe Harbour-järjestelyssä, joten käyttäjiä tiedotettava siitä, että henkilötiedot viedään EU-alueen ulkopuolelle.

Skype

Käyttöehdot

Päivitetty Marraskuu 2013

Luxemburg

Luxemburg EU-alueella, ei tarvitse

Oikeudet jäävät itselle.

Viitataan kansalliseen lainsäädäntöön ikärajojen ja sopimuskelpoisuuden osalta. Kyllä.

Twitter

Käyttöehdot

Päivitetty 25.6.2012

USA / Kalifornia

USA / Kalifornia On 17.5.2012 alkaen

Oikeudet ”jäävät kirjoittajalle”, mutta Twitterille jää oikeudet lähetettyihin viesteihin. Mitään ei saa poistettua.

Käyttöehdoissa pyritty selkeään kieleen. Valitettavasti osin moniselitteistä. Kyllä, kunhan palvelun luonne ymmärretään: lähtökohtaisesti kaikki on julkista ja pysyvää.

Vimeo.com (Vimeo LLC)

Käytöehdot
Käyttöehdot

Päivitetty 15.10.2013

USA / New York

USA / New York Ei

Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Vimeo voi käyttää materiaalia markkinoinnissaan ja tarjota sitä kolmansille osapuolille. Video on mahdollista poistaa palvelusta ja yhtiölle myönnetyt oikeudet lakkaavat silloin lukuunottamatta lainvalvontaan tehtyjä kopioita (esim. tekijänoikeusrikkomukset). Yhtiö voi poistaa sisältöjä ilman ennakkovaroitusta.

Ei alle 13-vuotiaille. 13-18 vuotiaat huoltajan suostumuksella. Sisältöluokituksissa Yhdysvaltalainen aikuisten R-luokitus, jolle ikäraja on 18 vuotta. Varauksin: Ei mukana Safe Harbour-järjestelyssä, joten käyttäjiä tiedotettava siitä, että henkilötiedot viedään EU-alueen ulkopuolelle.

VoiceThread (VoiceThread LLC)

Käyttöehdot

Ei mainintaa

Käyttöehdot eivät sisällä lainkaan tietoa yhtiön kotipaikasta. Se on USA / Florida Ei

Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä kuvien, grafiikan, äänen ja videokuvan osalta. Ne poistetaan käyttäjän poistuessa. Muun (lähinnä tekstikommentit) osalta yhtiö pidättää kaikki oikeudet itsellään. Ehdoista käy ilmi että "muulla" tarkoitetaan lähinnä palveluun kirjoitettuja tekstejä.

Alle 13-vuotias vain huoltajan nimenomaisella hyväksynnällä. Ei: ei Safe Harbour-järjestelmässä ja sopimusehdoissa ratkaiseva puute: ei ole tietoa tarkkoja tietoja palveluja tarjoavasta yhtiöstä ja riitatilanteissa sovellettavasta

WikiFoundry Central

Käyttöehdot

Päivitetty 26.9.2013

USA / Washington USA / Washington Ei Palveluun laitettu julkinen (collective) materiaali lisensoidaan CC-Nimeä-Ei -kaupallinen 3.0 -lisenssillä. ”Käyttö edellyttää käyttäöehtojen lukemista ja ymmärtämistä.” Ei mainintaa ikärajasta. Varauksin: ei mukana Safe Harbour-järjestelyssä, joten käyttäjiä tiedotettava siitä, että henkilötiedot viedään EU-alueen ulkopuolelle.

Wikiopisto (Wikimedia foundation)

Käyttöehdot

Päivitetty 25.5.2012

USA / Kalifornia

USA / Kalifornia Ei

Palveluun laitettu sisältö kaksoislisensoidaan kahdella vapaalla lisenssillä: GFDL + CC-Nimeä Tarttuva 3.0

Ei mainintaa ikärajoista. Käyttö, myös sisällön tuottaminen on mahdollista myös nimettömänä, ilman rekisteröitymistä. Käyttäjän IP-osoite tallennetaan tunnisteena rekisteröitymättömältä muokkaajalta. Kyllä jos sisältöä tuotetaan nimettömänä. Jos rekisteröidytään, käyttäjiä on tiedotettava siitä, että henkilötiedot viedään EU-alueen ulkopuolelle koska ei Safe Harbour-järjestelyssä.

Wikipedia (Wikimedia foundation)

Käyttöehdot

Päivitetty 25.5.2012

USA / Kalifornia

USA / Kalifornia Ei

Palveluun laitettu sisältö kaksoislisensoidaan kahdella vapaalla lisenssillä: GFDL + CC-Nimeä Tarttuva 3.0

Ei mainintaa ikärajoista. Käyttö, myös sisällön tuottaminen on mahdollista myös nimettömänä, ilman rekisteröitymistä. Käyttäjän IP-osoite tallennetaan tunnisteena rekisteröitymättömältä muokkaajalta. Kyllä jos sisältöä tuotetaan nimettömänä. Jos rekisteröidytään, käyttäjiä on tiedotettava siitä, että henkilötiedot viedään EU-alueen ulkopuolelle koska ei Safe Harbour-järjestelyssä.

Wikispaces (Tangient LLC)

Käyttöehdot

Päivitetty 4.2.2013

USA / Kalifornia

USA / Kalifornia Ei

Periaatteessa yhtiö ei pidätä mitään oikeuksia. Ehdoissa on kuitenkin kohta, jonka mukaan yhtiöllä on myös oikeus kääntää ja muokata käyttäjän luomaa sisältöä palvelun sisällä.

Alle 13-vuotiaille vain huoltajan suostumuksella (hyväksymissähköposti). Varauksin: ei mukana Safe Harbour-järjestelyssä, joten käyttäjiä tiedotettava siitä, että henkilötiedot viedään EU-alueen ulkopuolelle.

Wordpress (Automattic)

Käyttöehdot

Päivitetty 12.7.2013

USA / Kalifornia

USA / Kalifornia Ei

Pysyvät kirjoittajalla

Ei alle 13-vuotiaille. Varauksin: ei mukana Safe Harbour-järjestelyssä, joten käyttäjiä tiedotettava siitä, että henkilötiedot viedään EU-alueen ulkopuolelle.

Youtube

Käyttöehdot

Päivitetty 30.1.2013

Suomi

USA / Kalifornia Ei

Oikeudet jäävät käyttäjälle, mutta Youtube voi käyttää sisältöä mainonnassa tai näyttää muussa yhteydessä. Videon poistaminen peruuttaa oikeuden, mutta videon ollessa julki siitä on oikeus tehdä johdannaisteoksia. Kommentit jäävät palveluun iäksi.

Viitataan kansalliseen lainsäädäntöön ikärajojen ja sopimuskelpoisuuden osalta. Varauksin: ei mukana Safe Harbour-järjestelyssä, joten käyttäjiä tiedotettava siitä, että henkilötiedot viedään EU-alueen ulkopuolelle.

Eliademy

Käyttöehdot

Helsingin käräjäoikeus Suomi EU-alueella, ei tarvitse Oikeudet säilyvät käyttäjällä. Ei alle 16-vuotiaille. Alle 16-vuotiailta vaaditaan huoltajan tekemä käyttöehtojen hyväksyminen. Kyllä, ikärajarajoituksin.

Purot.net

Käyttöehdot

Päivitetty 13.2.2013

Suomi / Oulu Suomi / Oulu EU-alueella, ei tarvitse Oikeudet jäävät itselle paitsi jos wikin tekijänoikeusehdoissa on mainittu toisin. Ei ikärajaa, mutta alle 18-vuotiaat tarvitsevat huoltajansa luvan käyttöehtojen hyväksymiseen. Kyllä, ikärajoituksin.