Historia

Creative Commons (CC) on vuonna 2001 perustettu kansainvälinen kansalaisliike. Sen tavoitteena on tukea digitaalisten sisältöjen ja teoksien tuottamista ja jakamista Internetissä.

CC-liike syntyi yhdysvaltalaisissa yliopistoissa, erityisesti Harvardin  ja Stanfordin yliopistojen oikeustieteellisissä tiedekunnissa. Liike sai alkunsa, kun tekijänoikeuksien asiantuntijat huomasivat, että nykyinen tekijänoikeuslainsäädäntö vaikeutti digitaalisten sisältöjen ja teosten valmistamista ja jakamista Internetissä. Pulmallisimpia olivat tilanteet, joissa tekijä itse olisi ollut halukas jakamaan työnsä suhteellisen vapaasti muiden tekijöiden ja yleisön kanssa. Liikkeen perustajat halusivat myös kokeilla, voisiko tekstiin, kuviin, musiikkiin ja videoihin soveltaa samaa yhteisöllistä tuotantomallia, jota oli jo menestyksekkäästi käytetty vapaiden ja avoimien tietokoneohjelmien (ns. Free/Libre ja Open Source -ohjelmien software) kehittämisessä.

Creative Commons -liike toimii nykyisin kahdessakymmenessäneljässä maassa. Suomessa toimintaa koordinoi Helsinki Institute for Information Technology (HIIT).