Tulevaisuus

Uskomme, että avoimien ja vapaiden oppimateriaalien tuotanto on osa koulu- ja opetusmaailman tulevaisuutta. Toivottavaa olisi, että ne opettajat, jotka tekevät itse oppimateriaalia jota käyttävät omassa opetuksessaan, julkaisisivat materiaalit CC-lisenssien alaisina verkossa. Näin käyttäjät tietäisivät välittömästi, millaisin ehdoin sisältöä voi käyttää tai kehittää edelleen.

CC-lisenssit ovat mainio työkalu digitaalisen verkko-oppimateriaalien tuotantoon ja jakeluun. On kuitenkin syytä muistaa, että edelleen laadukkaiden oppimateriaalien tuottamiseen tarvitaan sekä sisällöllistä että pedagogista osaamista. Lisäksi tarvitaan iso työpanos. Toisaalta CC-lisenssin avulla työtaakkaa voidaan jakaa useamman henkilön kesken. Joku voi aloittaa oppimateriaalin tekemisen, ja joku toinen voi jatkaa sitä. Osaltaan CC-lisenssi voi viedä kasvatuksen ja opetuksen alalla toimivia askeleen eteenpäin matkalla asiantuntijakulttuuriin, jossa aidosti arvostetaan osaamisen jakamista kollegoiden kesken.