Tehokas tiedonhaku

Oppilaiden silmissä Internetillä on monesti tarunhohtoinen maine: nappia painamalla löytää tiedon kuin tiedon. Käytännön opetustilanteet ovat kuitenkin paljastaneet varmasti  monille opettajille, että hyvin usein oppilaat hukkuvat hakukoneiden hakutuloksien alle. Aikaa kuluu, ja lopultakaan ei välttämättä päästä oikeille jäljille.  Peruskoulussa ja lukiossa onkin huolehdittava siitä, että oppilaille opetetaan tehokkaan tiedonhaun periaatteet.

Lähtökohdaksi on otettava se, että läheskään aina Internet ei ole paras saati lainkaan järkevä tapa etsiä haluttua tietoa. Monesti tieto löytyy parhaiten perinteisesti kirjaa tutkailemalla. Esimerkiksi sellaisissa  tilanteissa, joissa oppilaan pitäisi etsiä tietoa hänelle itselleen täysin tuntemattomasta asiasta, kannattaa ensimmäiseksi turvautua oppi- tai tietosanakirjaan Internetin sijaan.

Tiedonhaun tarpeet voi karkeasti jaotella kahteen pääryhmään:
1) arkielämän tilanteisiin, esim. aikataulut, karttapalvelut
2) varsinaisiin tiedonhakuprosesseihin, joissa tiedonhaut Internetistä ovat vain osa laajempaa kokonaisuutta.

Näitä molempia osa-alueita on oppilaiden syytä harjaantua käyttämään. Tiedonhaun harjoittelu on  hyvä pyrkiä liittämään normaalin opetuksen sisältöihin – ei siis yksittäisiä ja irrallisia tiedon murusia, jotka eivät palvele muuta opetusta. Itse oppilaan tiedonhankintaprosessissa opettajan rooli on ennen kaikkea seurata ja tarvittaessa ohjata ja auttaa oppilas turvallisesti alkuihmettelystä aina esitelmän tms valmistumiseen.