Internetin tarjoamat hakukeinot

Oikean tiedon jäljille voi yrittää päästä päättelemällä tiedontuottajaa, hyödyntämällä viite- ja tekstitietokantoja, sanahakuja, aihehakemistoja tai erilaisia erityishakuja. Käyttötarve ratkaisee mikä hakutapa on kulloinkin suositeltavin. Esimerkiksi jos etsimme tiettyä yksittäistä faktaa (Suomen Joutsenen rakentamisvuosi) on luontevinta käyttää sanahakua, jos taas etsimme tietoa yleisesti purjelaivoista johdattelee aihehakemisto meidät luultavimmin nopeimmin oikeiden sivustojen äärelle.

Selvitä tiedontuottaja

Tiedon etsinnässä ei ole syytä rynnätä suin päin hakukoneiden kimppuun vaan ensin kannattaa aina pysähtyä miettimään kuka tai mikä taho saattaisi olla tiedontuottaja. Internetiin liittyvä julkaisuvapaus, jonka vuoksi kuka tahansa voi julkaista mitä tahansa, pakottaa samalla arvioimaan kriittisesti tiedon paikkansapitävyyttä. Tiedontuottajana voivat toimia niin valtio, kunnat, yliopistot, yritykset kuin myös yksityiset henkilöt. Monesti halutun informaation jäljille pääsee päättelemällä suoraan tiedontuottajan.

etsittävä tieto: pääministeri Matti Vanhanen
tiedontuottaja: valtioneuvosto http://www.valtioneuvosto.fi/

etsittävä tieto: HML:n kunnanvaltuuston kokoonpano
tiedontuottaja: HML:n kaupunki http://www.hameenlinna.fi/

Tiedontuottajaa ja sen mahdollista osoitetta pääteltäessä pitää tuntea ne periaatteet joilla, www-osoite määräytyy. Jokaisella www-sivulla on oma osoitteensa, joka määritellään niin sanotun URL-osoitteen avulla. URL-osoitteen eri osilla on kullakin oma merkityksenä: http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Kulttuuri/

http:// eli hypertext transfer protocol, joka kertoo, että kyseessä on html-kielellä tehty dokumentti eli www-sivu. www.hameenlinna.fi kertoo, missä Internetiin kytketyssä WWW-palvelintietokoneessa kyseinen www-sivu sijaitsee. Eli tässä tapauksessa sivu sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin palvelimella. Hameenlinna.fi on samalla domain eli verkkoalue, joka pitää sisällään kaikki samaan Internetin ”osaverkkoon” kuuluvat koneet. /vaikuttamo kertoo missä kyseisen palvelimen hakemistossa sivu sijaitsee.

Hyödynnä tietokantoja

Tietokannalla tarkoitetaan elektronisessa muodossa olevaa tiettyyn aiheeseen tai kohteeseen keskittynyttä laajaa viite- tai dokumenttitietojen kokoelmaa, jota sen tuottaja ylläpitää ja päivittää tietyin väliajoin. Oppilaiden tiedonhakua palvelee erinomaisen hyvin esimerkiksi kotimainen artikkeliviitetietokanta Aleksi. Tietokannan käyttö on maksullista, mutta kirjastoista on pääsy Aleksiin. Eri tietokantojen luettelon löytää esimerkiksi Makupaloista.

Tutustu aihehakemistoihin

Aihehakemistoilla tarkoitetaan sellaisia sivustoja, joilla www-sivuja on pyritty luokittelemaan ja ryhmittelemään valmiiksi. Parhaimmissa aihehakemistoissa on lisäksi hakemistoihin kerätyt www-sivut kommentoitu, mikä helpottaa olennaisesti tiedon hakua. Suomalaisista aihehakemistoista laajin on Hämeenlinnan kirjaston ylläpitämä Makupalat, jossa on tällä hetkellä n. 30 000 kommentoitua linkkiä. Ulkomaisista aihehakemistoista käyttökelpoisimpia ovat Yahoo, Google ja Encyclopedia Britannica.

Eri aihehakemistoista kannattaa turvautua ensisijaisesti hakemistoihin, jotka ovat etsittävää tietoa mahdollisemman lähellä. Siis kun etsitään Suomeen liittyvää kannattaa käyttää suomalaisia aihehakemistoja. Hakemistoja käytettäessä kannattaa muistaa, että hakemistojen ryhmittelyyn ei ole olemassa mitään standardia. Jokainen hakemistojen ylläpitäjä voi ryhmitellä hakemistonsa mielensä mukaan.

Käytä etsittävän tiedon kannalta sopivaa sanahakua

Hakukone perustuu automaattisesti, tietokoneohjelmien avulla jatkuvasti päivittyvään tietokantaan Internetin sisällöstä. Hakukone lähettää koko ajan tuhansia verkon sisältöä lukevia robotteja lukemaan netin sisältöä. Tuloksista se kirjoittaa indeksitietokannan, joka yksinkertaisesti luetteloi mitkä sanat löytyvät netissä miltäkin sivulta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakukoneen tietokanta on aina hiukan jäljessä todellisesta tilanteesta. Esimerkiksi Altavista tai Google tutkii suomalaisten Internet-palvelimien sisältöä tavanomaisesti noin neljän viikon välein. Vastaavasti tunnettuja, pääasiassa Yhdysvalloissa sijaitsevia, palveluita hakukone saattaa päivittää jopa tuntien välein. Uudet suomalaiset sivustot löytyvät siis todennäköisimmin ensin suomalaisilta hakukoneilta.

Oppilaat ovat yleensä tottuneet käyttämään tiettyä hakukonetta, jotka kaikki eroavat toisistaan jollain tavoin. Opettajan olisi hyvä tietää yleisimpien hakukoneiden keskeiset komennot, jotta hän osaisi tarpeen vaatiessa puuttua oppilaiden hakuammuntana tekemiin sanahakuihin.