Move! – ett uppföljningssystem kring den fysiska funktionsförmågan

Move! är ett nationellt datainsamlings- och responssystem som används för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Systemet kan bland annat samla information som kan användas i omfattande hälsoundersökningar om elever i årskurserna 5 och 8. Avsikten med systemet är att uppmuntra till eget ansvarstagande för att upprätthålla den fysiska funktionsförmågan.

År 2010 beställde Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen av idrottsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet utvecklingsarbetet av Move! - ett uppföljningssystem kring den fysiska funktionsförmågan. Move har framställts i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

Systemet tas officiellt i bruk 2016

Nationellt tas Move officiellt i bruk det läsår som inleds 1.8.2016, då de nya grunderna för den grundläggande utbildningen tas i bruk.

Från augusti 2016 ska mätningarna genomföras i årskurs 5. och från augusti 2018 även i årskurs 8.

Rekommendation om skolelevers fysiska aktivitet

  • Alla 7–18-åringar bör röra på sig åtminstone 1–2 timmar per dag på ett mångsidigt och åldersanpassat sätt.
  • Att sitta över två timmar i sträck bör undvikas.
  • Att tiden vid bildskärm (tv, dator osv.) bör vara högst två timmar per dag.

Den rekommenderade dagliga mängden fysisk aktivitet för elever i olika åldrar.
Källa: Rekommendation om fysisk aktivitet för skolelever i åldern 7–18 år. Undervisningsministeriet och Ung i Finland rf 2008. (modifierad)

© Utbildningsstyrelsen | fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
28.11.2018