Muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatusta käytännössä

Tässä osiossa esitellään seitsemän henkilön kautta muotoilun ja arkkitehtuurin opetusta kentällä. Haastattelujen pohjalta kirjoitetuissa artikkeleissa tekijät kertovat omasta työstään ja näkemyksistään muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksesta. Case-esimerkeissä kukin esittelee omin sanoin toteuttamansa muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatuksen tehtävä-, teema-, tai projektiesimerkin.

Turkulaisen Luolavuoren koulun luokanopettaja Mikko Wuolamon muotoilun ja arkkitehtuurin opetus on eheyttävää. Kulttuurihistoria on läsnä muotoilun ja arkkitehtuurin ilmiöitä tarkasteltaessa.

Kaurialan koulun kuvataiteen opettaja, arkkitehti Kaapo Salminen pitää soveltavasta kuvataiteen opetuksesta. Tehtävissä integroidaan monia kuvataiteen sisältöjä.

Kannaksen lukion opettajat Leena Valtonen ja Elina Koskelainen opettavat ongelmanratkaisua sekä ideoinnin ja suunnittelun keinoja.

Taide- ja muotoilukoulu Taikan muotoilun opettaja Leen Töyrylä opettaa käsityöllistä muotoilua kaikenikäisille lapsille ja nuorille.

Designmuseon lehtori Hanna Kapanen on tukemassa ja tuottamassa muotoilukasvatusta myös museon ulkopuolella.

Omnian kehityspäällikkö Anne Linnonmaan projekteissa muotoilun kaarta katsotaan idean kehittelystä valmiin tuotteen myyntiin. Opettaja Tiina Mäntylä on itsekin valmistunut Omniasta.

Käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Ikatasta valmistuu kulttuuriperintötietoisia ammattilaisia toteavat apulaisrehtori Heikki Jylhä-Vuorio, lehtorit Eija Hesso ja Jarmo Salin sekä opettaja Esko Huhtala .