Iloa varpaille -muotoiluprojekti

Leena Töyrylä

Taide- ja muotoilukoulu Taika osallistui valtakunnalliseen Iloa Iholle -taide- ja muotoilukasvatushankkeeseen, joka on osa World Design Capital 2012 -ohjelmaa. Iloa iholle -hanketta koordinoivat Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry ja Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry. Taikassa muotoiluvuoden opetuksen sisältöjen suunnittelu aloitettiin jo edeltävänä keväänä. Koulumme yhteiseksi teemaksi valittiin Iloa varpaille ja teemaesineeksi kenkä. Valittua aihetta käsiteltiin koulun kaikissa ikäryhmissä perusopetuksen 0 -luokista työpajaopintoihin.

Tulokulmia väljään teemaan oli koulumme sisällä erilaisia. Työpajoissa teemaa lähestyttiin eri aihealueiden, esimerkiksi valokuvauksen tai maalauksen näkökulmasta. Lukuvuoden kuluessa opettajat jakoivat keskenään kokemuksia erilaisista oppimisprosesseista. Itse otin tehtävän lähtökohdaksi kengän suunnittelun ja toteutuksen. Tehtävä kuuluu muotoilun alaan, jonka olemus on kolmiulotteisuudessa. Jalkineen suunnittelussa, kuten vaatteenkin, on kysymys kehon tilallisuuden jäsentämisen ongelmasta.

Teeman alustaminen

Muotoiluprojektin toteutus aloitettiin opintomatkalla Tampereelle museokeskus Vapriikkiin, jossa tutustuimme suomalaisen kengän historiaan ja teolliseen valmistukseen. Tutkimme oppitunneilla kenkäalaa käsittelevää kirjallisuutta. Tietotekniikkaa paremmin hallitsevat oppilaat etsivät itsenäisesti tukea työskentelyynsä internetistä.

Ennen kuin ryhdymme oppilaiden kanssa valmistamaan kenkiä, he tekivät aiheesta moniaistisen, omakohtaisiin kokemuksiin perustuvan miellekartan. Tämän jälkeen siirryimme kolmiulotteiseen työskentelyyn.

Aloitimme tehtävän tutkimalla jalan anatomiaa ja mittasuhteita. Kenkien valmistus eteni niin, että oppilaat piirsivät paperille jalkapohjansa ääriviivat ja muokkasivat kengän pohjan hahmon haluamallaan tavalla. Tämä hahmo määritti jalkineen kokonaisuuden toteutusta. Oppilaat mittasivat jalkapöytänsä korkeuden, jotta kenkä voitaisiin muotoilla oppilaan jalkaan sopivaksi. Jalkineet toteutettiin erilaisista materiaaleista: paperimassasta, savesta, pahvista ja kanaverkosta. Kengät saivat lopullisen hahmonsa värillisinä, eri tavoin ja materiaalein koristeltuina.

Työskentelyvaihe

Työskentely eteni vaiheesta toiseen paljolti materiaalien ehdoilla. Oppilaiden kysymykset koskivat materiaalien käyttöä ja saatavuutta. Opettajalta työskentely vaati läsnäoloa ja valmiutta vastata juuri teknisiä ratkaisuja sekä materiaaleja koskeviin kysymyksiin. Jälkeenpäin voi todeta, että oppilailla oli hyvin vähän kysyttävää kenkien estetiikkaan liittyen. Oppilailla oli ilmeisen varma käsitys siitä, minkälainen on kaunis kenkäpari. Kahta samanlaista paria ei syntynyt. Kunkin kenkäparin estetiikka oli voimakkaasti sidoksissa esineen tekniseen rakenteeseen.

Iloa varpaille -näyttely

Valmistuneista töistä kokosimme lukuvuoden päätteeksi Taito-käsityökoulu Velman kanssa Iloa varpaille -yhteisnäyttelyn Lahden Muotohuoltamolle. Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat maitokartongista laatikot kengilleen. Samalla laatikot toimivat näyttelyarkkitehtuurin rakennuselementteinä. Mustavalkoiset laatikot muodostivat graafisen kokonaisuuden näyttelytilan lattian kanssa.

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n muotoilun kehitysjohtaja Riikka Salokannel luonnehti näyttelyä Muotohuoltamon Facebook – sivulla seuraavasti:
”Loistava, inspiroiva, liikuttavan ihana. Joka ikisen muotoilijan kannattaisi käydä katsomassa näyttely - inspiroitumassa, energisoitumassa ja ottamassa oppia draivista.” Näyttely vierailee myös Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun laitoksen tiloissa Helsingissä.