Laatu on tapa ajatella

Eeva Astala


Puuartesaani Tiina Mäntylä
Käsi- ja taideteollisuusalalla ammattitaito tarkoittaa ymmärrystä laadusta. Oleellista on myös hahmottaa jo opintojen aikana koko tuotteen valmistumisprosessi ideoinnista kuluttajan ostopäätökseksi. Kehityspäällikkö Anne Linnonmaa Omniasta painottaa, että opintojen on tarkoitus tähdätä koulun jälkeiseen elämään.

Linnonmaa koordinoi ArtOmnia verkostoa, johon kuuluu useita Omnian kulttuurialan koulutusohjelmia. Verkoston tarkoituksena on lisätä oppiaineiden välistä yhteistyötä sekä toteuttaa erilaisia muotoiluun liittyviä projekteja. Projektien tuottamisessa Linnonmaata avustaa Omnian oma kasvatti, puuartesaani Tiina Mäntylä. Omnia on Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueella toimiva monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

Ennen siirtymistään Omnialle Anne Linnonmaa on tehnyt pitkän uran vaatesuunnittelijana ja yrittäjänä. Työelämässä hankittua ymmärrystä tuotannon prosesseista hän haluaa jakaa myös kulttuurialan opiskelijoille ja opettajille. ”Ennen teollisuudessa oli vahva työllisyys, nyt tilanne on toinen”, Linnonmaa toteaa ja jatkaa: ”Tahdon olla edesauttamassa luovan alan yrittäjyyttä.”

Laatu on tapa ajatella

Käsi- ja taideteollisuusalalle valmistuvan ammattitaidon tärkeimpänä peruspilarina Linnonmaa pitää kädentaitoja. Muotoilussa osaaminen näkyy työn laadussa. ”Perusosaamisen pitää olla vahvaa. Laatu on paljon enemmän kuin hinta-laatu suhde. Laatu on tapa ajatella, laatu on asenne.” Linnonmaa määrittelee laadukkaan esineen sellaiseksi joka kestää aikaa ja käyttöä. Esimerkiksi laadukas pöytä saattaa olla ”sata vuotta vanha ja kymmenet ihmiset ovat tehneet töitä sen ääressä. Silti sen arvo vain kasvaa”.

Teknisen prosessin hallinta on kädentaitojen ammattilaisen ydinosaamista. Vaatetusalan opiskelijan tulee hallita esimerkiksi kankaiden valinta ja kaavojen piirtäminen. Toisaalta opinnoissa pidetään säännöllisesti esillä myös yrittäjyysnäkökulmaa. Miten tuotteita markkinoidaan tai hinnoitellaan? Mikä on oman työn rahallinen arvo? Mistä yrityksen kulut koostuvat? Suomessa ei voi kilpailla työn hinnalla, mutta suomalaisella tuotteella voi olla paljon ostajia, jos sen osaa lanseerata ja markkinoida oikein.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tuotettu

Muotoilu ei ole vain luovaa luonnostelua, vaan tuotannon parissa työskentelevän ammattilaisen on ymmärrettävä myös markkinoinnin ja tuotannon tarpeita. ”Tuotteen pitää olla hyvin mietitty prosessin jokaisen vaiheen kannalta.” Laaja-alainen näkemys tuotannon eri vaiheista on tärkeää jokaiselle tuotteen valmistuksen parissa työskentelevälle. Valmistusta edeltää suunnittelu- ja kehitystyö niin muotoilun kuin markkinoinninkin alalla. Työ alkaa ja päättyy kuluttajan tarpeisiin – kysynnän kartoituksesta valmiin tuotteen myyntiin.

Kuluttajan tarpeita on hyvä pohtia laajassa kontekstissa. Linnonmaa puhuu megatrendeistä. ”Väestön vanheneminen, yhteiskunnan polarisaatio, ekologisuus, digitalisoituminen… Mitä näille asioille voi itse kukin tehdä?” Tulevaisuuden haasteisiin tarttuminen on yritystoiminnan toiminnan edellytys. Hän muistuttaa, että laaja-alainen käsitys työstä ja sen tarpeellisuudesta on yrittäjän identiteetin kulmakivi. ”Tärkeintä on, että jokainen löytää omat vahvuutensa ja oman polkunsa”, Linnonmaa summaa.

Puuartesaaniksi Omniasta valmistunut Tiina Mäntylä avustaa Anne Linnonmaata ArtOmnian projektien koordinoinnissa. Mäntylä esittelee puutyösalin lisäksi Aurinkokivi-hyvinvointikeskukseen oppilastyönä rakennettua saunaa, jota hän itsekin on ollut tekemässä. ”Saunan suunnitelleella opiskelijaryhmällä on vahva musiikillinen tausta. Tilan muoto mukailee kitaran kaikukoppaa.” Opiskelijat toteuttivat saunan suunnittelun, rakennuspiirrokset sekä varsinaisen rakennustyön kokonaan itse.