Muotoilu- ja arkkitehtuurialan koulutus ja opetussuunnitelmat

Yleissivistävä koulutus

Opetussuunnitelmien perusteet - tietoa opetussuunnitelmista ja niihin kuuluvista opinnoista Opetushallituksen verkkosivuilla

Lukiodiplomit
Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio- opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista.

Kuvataiteen lukiodiplomi

Käsityön lukiodiplomi

Ammatillinen koulutus

Kaikkiin 52 ammatilliseen perustutkintoon kuuluu ammattitaitoa tukevia yhteisiä opintoja, joista yksi on Taide ja kulttuuri. Sen yhtenä tavoitteena on, että opiskelija ilmaisee ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan esimerkiksi kuvataiteen keinoin omaan ammattialaansa liittyen. Useat tutkinnot perustuvat muotoilu- tai arkkitehtuuriosaamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi:

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Puualan perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto

Muotoilu- ja arkkitehtuurialan koulutus

Opintoluotsi.fi – Kaikki koulutustieto yhdestä osoitteesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön palvelu, joka kokoaa yhteen verkosta löytyvät koulutustiedot.

Studentum -palvelusta löytyy tietoa koulutuksista sekä niiden hakumenettelyistä. Studentumin sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi yliopistoista ja korkeakouluista, ammattikorkeakouluista, ammatillisista opinnoista, erikoislukioista, lukioista sekä kansanopistoista.

Ammattinetti on verkkopalvelu, joka on tarkoitettu ammattien ja alojen vertailuun. Sivuilta löytyy mm. ammattien ja ammattialojen kuvauksia, eri alojen ammattilaisten haastatteluja ja erilaisia uratarinoita työelämään sijoittumisesta.

Koulutus- ja ammattitietopalvelu tarjoaa tietoa koulutusmahdollisuuksista, opintojen rahoituksesta sekä aloista ja ammateista.

Ammattiosaaja-palvelussa on asiaa ammateista, ammatillisista oppilaitoksista ja koulutuksesta.