Muualla EDU:fissä

Linkkiapaja sisältää valikoituja ja luokiteltuja verkko-oppimateriaaleja opetuksen ja oppimisen tarpeisiin.

Kulttuuriperintöopetus -sivulla on ajankohtaisia linkkejä, aineistoja opetukseen sekä Suomen Tammi- ja Lähde-hankkeiden esittelyä.

Ympäristökasvatus kuvataiteessa -sivun aineisto sisältää harjoitustehtäviä sekä ympäristöfilosofian, -estetiikan ja -etiikan näkökulmia ympäristöstä erityisesti kuvataidekasvatuksen tarpeisiin.

Kestäviin yhdyskuntiin -sivu on osa aihekokonaisuutta Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä kestävä kehitys -aineistoa. Sivu sisältää tehtäviä ja tausta-aineistoja liittyen kestäviin yhdyskuntiin ja niiden suunnitteluun.

Valistunut kuluttaja ja lähiympäristö -sivulta löytyy tietoja ja tehtäväideoita liittyen aihekokonaisuuteen Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys / Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys.

Kulttuuriperintö -sivu liittyy aihekokonaisuuteen Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys / Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aineistoon.

Esi- ja perusopetuksen kuvataiteen verkkoaineisto on avuksi opetussuunnitelman laadinnassa ja opetuksen suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

Esi- ja perusopetuksen käsityön verkkoaineisto on sisältää muun muassa pohdintaa teemalla Rakennettu ympäristö ja tuotteet sekä verkkomateriaaleja opetukseen.

Lukiokoulutuksen kuvataiteen sivusto on rakennettu lukion kurssien pohjalle. Ympäristö, paikka ja tila-kurssin sivut sekä verkkomateriaalit opetukseen -linkeistä saa vinkkejä muotoilun ja arkkitehtuurin opetukseen.

Etälukion kuvataiteen sivusto on myös rakennettu lukion kurssien pohjalle. Sisältää tehtäviä ja niitä taustoittavaa tietoa.