Ohjelmia, strategioita ja hankkeita

Muotoilu- ja arkkitehtuuriosaamisen merkitys on nostettu esiin useissa kansallisissa ohjelmissa ja strategioissa sekä erilaisissa kehittämishankkeissa ja -projekteissa viime vuosikymmeninä. Ne ovat kaikki olleet osaltaan kehittämässä arkkitehtuuri-, muotoilu- ja kulttuuriperintöopetusta koulutusjärjestelmässämme. Alle on koottu näitä keskeisiä ohjelmia, strategioita ja hankkeita.

Muotoile Suomi -ohjelma

Vuonna 2012 on käynnistetty kansallisen muotoiluohjelman kehittäminen. Muotoile Suomi -ohjelma valmistuu työ- ja elinkeinoministeriön vetämänä ja yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Designpääkaupunkivuoden lopulla julkistettava ohjelma on jatkoa Muotoilu 2005! -ohjelmalle.

Muotoile Suomi tiedotteessa kerrotaan kansallisen muotoiluohjelman valmistelun käynnistymisestä. Ohjelma valmistuu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Muotoile Suomi -ohjelma julkistetaan designpääkaupunkivuoden 2012 lopulla.
Muotoile Suomi Facebook-sivu

Muita ohjelmia, strategioita ja hankkeita

Muotoilu 2005
Muotoilu 2005 on Valtioneuvoston muotoilupoliittinen ohjelma vuodelta 1999.

Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma
Suomen arkkitehtuuripolitiikka (pdf) on Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma vuodelta 1998. Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa arkkitehtuurikasvatuksella on keskeinen asema. Eri kieliversiot julkaisusta löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta.

Arkkitehtuuripolitiikka
Apoli-sivustolta löytyy perustiedot Suomen arkkitehtuuripolitiikasta sekä kuntien ja alueiden arkkitehtuuripoliittisista ohjelmista. Apoli esittelee kansallista ja kansainvälistä arkkitehtuuripolitiikkaa.

Rakennusperintöstrategia
Valtioneuvoston 13.06.2001 hyväksymä Rakennusperintöstrategia sisältää kuvauksen suomalaisen rakennusperinnön tilasta ja sen hoidon välineistä sekä kolmeen pääryhmään jaotellut tavoitteet.

Koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelma - KOKU
Vuosina 1998-2001 toteutetussa Koulu ja kulttuuri -hankkeessa on etsitty keinoja koulujen kulttuuriperinnön ja taiteelliseen ilmaisun opetukseen.

Askeleita Arkkitehtuurissa (pdf)
Valtion rakennustaidetoimikunnan ja Suomen arkkitehtiliiton selvitystyön tavoitteena oli saada yleiskuva Suomessa tehdystä arkkitehtuurikasvatustyöstä (2001).

Luovuus ja kulttuurikasvatus -hanke
Opetusministeriön kolmivuotinen Luovuus ja kulttuurikasvatus -hanke toteutettiin vuosina 2003-2005. Linkin takaa löytyy hankkeen asiantuntijan valmistelema luonnos luovuus- ja kulttuurikasvatusstrategiaksi ja ehdotus hankkeen toteuttamiseksi

Kolme puheenvuoroa luovuuden edistämisestä. Luovuusstrategian osatyöryhmien raportit.
Yksitoista askelta luovaan Suomeen. Luovuusstrategian loppuraportti.
Matti Vanhasen hallituksen 2003-2007 ohjelmaan sisältyi koko maata koskevan luovuusstrategian laatiminen

Oppia menneisyydestä, katse tulevaisuudessa - Kulttuuriperintökasvatuksen strategia (pdf)
Museoviraston kulttuuriperintökasvatusta koskevat linjaukset ja ehdotus kulttuuriperintökasvatuksen kehittämistoimiksi vuosille 2006–2010 sekä ehdotus Museoviraston kulttuuriperintökasvatustoiminnan seurannan kehittämiseksi.

Rakennusperintöpäivä - European Heritage day
Euroopan rakennusperintöpäivät on jokasyksyinen tapahtuma. Suomessa tapahtumat keskittyvät syyskuun toiseen viikonloppuun. Euroopan rakennusperintöpäiviä, englanniksi European Heritage Days, vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta.

Suomen Tammi
Opetushallituksen, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteinen Suomen Tammi -projekti kehitti kulttuuriperintöopetuksen periaatteita, käsitteitä ja käytäntöjä vuosina 1998-2004. Kulttuuriperintöopetuksen käyttöönottoa tuki Suomen Tammi -verkosto vuosina 2005-2008.

Luovuus- ja kulttuurikasvatushanke Lähde
Opetushallituksen hankkeella tuettiin opettajien ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä. Lähteen ensimmäinen vaihe oli vuosina 2004–2006. Luovuus- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen jatkui vuonna 2007.

Kansalliset kulttuurilaitokset
Hankkeessa kehitettiin 2004-2012 kouluille ja oppilaitoksille suunnattu toimintamalli kulttuuri- ja kulttuuriperintökasvatukseen. Ohjelmaan kuuluivat järjestetyt opintokäynnit kulttuurilaitoksiin. Ohjelma on laadittu yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

TaiTai - Taide- ja taitokasvatuksen kehittäminen
Opetushallituksen TaiTai -hanke edistää taide- ja taitokasvatuksen järjestämisen monipuolista ja innovatiivista kehittämistä kaikissa koulumuodoissa. Hanke käynnistettiin vuonna 2007.

Fantasy Design

Fantasy Design on hanke, jossa koululaiset ovat muotoilun keskeisiä toimijoita ja tuottajia. Fantasy Design oli ensi vaiheessa 2003-2006 toteutettu muotoilukasvatushanke, joka koostui kouluihin suunnatuista toiminnoista ja opettajakoulutuksesta.
Fantasy Design 2003-2006 site (in English)
Fantasy Design 2003-2006 final report (pdf, in English)
Fantasy Design 2003-2006 (pdf, kuvaus suomeksi)

Fantasy Design in Community 2009–2011
EU:n Kulttuuri-ohjelman rahoittama ja Designmuseon koordinoima Fantasy Design in Community 2009–2011 tutki ja loi uusia muotoilukasvatuksen keinoja aikaisemman kokemuksen varaan rakentaen. Fantasy Design in Community 2009–2011 in English.

JOY Jokaisen Oma Ympäristö - Kulttuuriympäristökampanja
JOY Jokaisen Oma Ympäristö - Kulttuuriympäristökampanja 2010 oli kansalaisten yhteinen, ruohonjuuritason kampanja kulttuuriympäristön arvostuksen ja hoidon parantamiseksi. Kampanjaa koordinoi Suomen Kotiseutuliitto.