Organisaatiot, yhdistykset, kulttuurilaitokset

Designmuseo kerää ja tallentaa muotoilualan kokoelmaa ja vastaa muotoilun nykyaikaa ja historiaa esittelevien näyttelyiden toteutuksesta.

Arkkitehtuurimuseon tehtävä on tallentaa ja levittää tietoa arkkitehtuurista ja lisätä arkkitehtuurin ymmärrystä.

Arkkitehtuurimuseon opetusmateriaalit opettajalle

Arkkitehtuurimuseon opetusmateriaalit lapsille

Alvar Aalto museon tehtävänä on huolehtia Alvar Aallon aineellisen ja henkisen perinnön jatkumisesta.

Alvar Aalto museon verkkonäyttelyt

Didrichsenin taidemuseon arkkitehtuurikasvatuspaketti sisältää tehtäviä ja opastuksen museoon.

Pohjois-Karjalan museon ja Joensuun museon yhteistyönä tehtyjä temaattisia opetuspaketteja, jotka on laadittu Opetushallituksen avustuksen tai Museoviraston innovatiivisen avustuksen myötä. Painotus kulttuuriympäristön ja kulttuurihistorian opetuksessa.

http://www.jns.fi/Resource.phx/sivut/sivut-museot/museopeda/opetussivutverkossa/index.htx

KuMa - Kulttuuriympäristö osaksi matematiikan opetusta -aineisto tutustuttaa kulttuuriympäristön hyödyntämiseen matematiikan opetuksessa. Pohjois-Karjalan museo.

Kukako-sivusto on Suomen käsityön museon toteuttama kulttuuriperintökasvatuksen aineisto alakoulun opetukseen.

Teollisuustaiteen liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen aatteellinen ja ammatillinen keskusjärjestö. Ajankohtaista tietoa muotoilusta.

Käsi- ja taideteollisuusliito Taito ry :n sivuilla on ajankohtaista tietoa käsi- ja taideteollisuusalasta.

Suomen arkkitehtiliitto SAFA on arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö. Ajankohtaista tietoa arkkitehtuurista.

Playce on kansainvälinen arkkitehtuurikasvatusyhdistys.

Finnish architecture on virtuaalinen, englanninkielinen tietokeskus suomalaisesta arkkitehtuurista.

Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura on kansalaisjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on lisätä kulttuuriperintöä koskevaa tietoutta, kulttuuriperintö-osaamista sekä kansalaisvaikuttamista. Sivuilt löytyy kulttuuriperintöön liittyvää opetusaineistoa.