Sivustoja, julkaisuja ja verkkonäyttelyitä

Sähköiset julkaisut

Askeleita arkkitehtuurissa (2001) on Suomen arkkitehtiliitto SAFAn ja Taiteen keskustoimikunnan raportti arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksesta Suomessa.

Creating the Future. Ideas on Architecture and Design Education (2010) on arkkitehtuurikoulu Arkin toimittama artikkelikokoelma arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksesta.

Matkalla arkkitehtuurin maahan (2007) on suunnattu esiopetukseen ja alaluokille, soveltuu myös vanhemmille. Julkaisija Valtion Rakennustaidetoimikunta.

Muotoiloa! (2009) on Kerhokeskuksen toimittama opettajan opas muotoilukasvatukseen.

Ympäristö haltuun on Taikalamppu-verkoston tuottama opetusmateriaaliopas luovaan ympäristön tutkimiseen.

Koulupihan mahdollisuudet -opas on Mannerheimin lastensuojeluliiton tuottama opas, jonka tavoitteena on innostaa koulun pihan luovaan käyttöön.

Opettaja.tv on Ylen laaja verkkopalvelu, josta löytyy myös erilaista materiaalia muotoiluun, arkkitehtuuriin sekä niihin liittyviin ammatteihin liittyen.

Ekologinen kädenjälki -materiaali taidekasvattajalle on Taito Pirkanmaan Näpsä käsityökoulussa toteutettu hanke, jota Opetushallitus rahoitti.

Painetut julkaisut

Esineet esiin! Näkökulmia muotoilukasvatukseen (2004) Riitta Vira ja Petteri Ikonen (toim.). Kirjan artikkelit avaavat näkökulmia erityisesti lasten ja nuorten muotoilukasvatukseen yleissivistävässä koulussa.

Suomen Tammi -hankkeen julkaisut on tehty kulttuuriperintöopetuksen tueksi kouluihin.

Arkkitehtuurin ABC: Löytöretki rakennettuun ympäristöön (2004) ja Arkkitehtuurin ABC 2: Peruskäsitteitä (2010) ovat Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn julkaisuja, joissa arkkitehtuuria lähestytään ympäristön eri tasojen näkökulmasta.

RUM - en bok om arkitektur och samhällsplanering.

”Sisustaminen on kuin käsialaa.” Carin Bryggman ja Lasse Ollinkari sisustusarkkitehdin ammatissa 1940- ja 1950-luvulla. Susanna Aaltosen väitöskirja tarkastelee sisustusarkkitehdin ammatin vakiintumista 1940- ja 1950-luvuilla Suomessa.

Hankkeet, projektit, verkkonäyttelyt

Artefacta – esinetutkimusverkosto. Verkoston teemana ovat esineet, esineellinen kulttuuri ja esinetutkimus. Palvelun ydin on keskustelupalsta, jolla eri alojen asiantuntijat ja harrastajat voivat vaihtaa tietoja.

Käspaikka -sivuilla on opettajien tueksi tehtävävinkkejä, pedagogista tukimateriaalia ja käsityön tutkimuskirjasto.

Muotoile!maa on osallistava muotoilutyöpaja esikoululaisille

Udi.fi- sivulla esitellään käyttäjälähtöistä muotoilua yritystoiminnassa. Sivustoa ovat olleet luomassa Tekesin, VTT:n, Kuluttajatutkimuskeskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat.

Talosta kaupungiksi -sivuilla esitellään arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön oppimisen tamperelainen pilottihanke.

Rakennetun ympäristön kasvatus kaupunkisuunnitteluvirastossa esittelee Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kouluissa toteuttamia ympäristökasvatusprojekteja.

Saranat.fi on verkkoympäristö, jossa voi tutustua Keski-Savon rakennusperintöön ja kulttuurimaisemiin muun muassa pelien, verkkonäyttelyiden ja tehtäväpakettien avulla.

Rakennusperinto.fi on ympäristöministeriön ja Museoviraston ylläpitämä sivu, jolle on koottu rakennuksia ja niiden hoitoa koskevat verkkosisällöt ja -palvelut.

Puukausi.net Suomen Tammi-hankkeen Puukausi-aineiston avulla voi tutustua suomalaiseen puurakentamiseen savupirtistä puukerrostaloon.

Muotoilun menestystarinoita -verkkonäyttely on suomalaisen teollisen muotoilun arkiston FIDA:n tuottama näyttely