Fantasy Design in Community ja osallistava muotoilukasvatus

Hanna Kapanen

Fantasy Design on eurooppalainen muotoilukasvatushanke, joka on vuosikymmenen aikana kasvanut toimintametodiksi. Hankkeessa lapsille ja nuorille annettiin mahdollisuus tutustua muotoiluun oman suunnitteluprosessin kautta ammattilaisten avustamana. Vuosina 2003-2006 järjestetyssä hankkeessa toimittiin kouluissa, järjestettiin opettajien koulutusta ja julkaistiin opetusmateriaalia.

Designmuseon koordinoima Fantasy Design in Community 2009-2011 tutki ja synnytti uusia muotoilukasvatuksen keinoja, jotka rakentuivat aiemmille kokemuksille. Hanke avasi näkökulmaa laajemmin yhteiskuntaan. Hankkeessa mukana olleet maat järjestivät paikallisia osallistavia muotoiluprojekteja. Niissä lapset ja nuoret työskentelivät yhteistyössä suunnittelualan ammattilaisten kanssa ratkoen lähiympäristöönsä liittyviä haasteita.

Fantasy Design in Community -muotoilukasvatushankkeen keskeisiä teemoja olivat yhteisöllisyys, osallistaminen ja vuorovaikutus. Muotoilu loi hankkeessa puitteet vuorovaikutukselle. Lapset, nuoret, aikuiset, pedagogit ja muotoilijat tutkivat ja tuottivat yhdessä uudenlaisia muotoiluratkaisuja lasten ja nuorten omiin ympäristöihin. Tilat muuttuivat lapsille ja nuorille uudella tavalla merkityksellisiksi, kun he saivat mahdollisuuden osallistua oman ympäristönsä muotoiluun. Muotoilusta opittiin samalla uudenlaisia taitoja ja näkökulmia.

Fantasy Design in Community -hankkeen työskentelyn tuloksista koottu näyttely nähtiin sekä Designmuseossa että Belgiassa Design museum Gentissä keväällä 2011. Gentissä järjestettiin hankkeen tuloksia kokoava kansainvälinen muotoilukasvatuskonferenssi. Konferenssissa käsiteltiin myös laajemmin osallistavan muotoilukasvatuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä. Designmuseon partnereina hankkeessa olivat Design museum Gent (Belgia), University College Sealand (Tanska) ja Museo Nacional de Artes Decorativas (Espanja).

Muotoilua omassa ympäristössä

Suomessa Fantasy Design in Community -hankkeessa työskenneltiin kolmessa kaupungissa. Helsingissä nuoret keskittyivät työpajoissa tilasuunnitteluun ja valaistukseen. Tila otettiin haltuun seinämaalauksen avulla ja kahvilan ilmettä muokattiin yhdessä suunnittelualan ammattilaisten kanssa. Nuorisotalon pihaan kohosi skeittiramppi, jonka hyllyille suunniteltiin ja valmistettiin istuimia itse muotoilijan avustuksella. Oulussa koululaiset suunnittelivat ja muokkasivat koulun pihaa ja Lahdessa suunniteltiin parempaa kaupunkipuistoa.

Hankkeeseen osallistunut 13-vuotias Ahmed kertoo: "Olen hionut ja maalannut pöytiä ja tuoleja, kantanut tavaroita ja suunnitellut värejä kahvilaan. Työskentely oli coolia ja hauskaa ja opin kuinka maalataan hyvin.” Koko ryhmän palautteessa mainitaan: ” Tila tuntuu omalta, kun olemme voineet osallistua sen suunnitteluun.” Oma osallistuminen on muuttanut nuorten suhdetta tilaan. Työskentely perustui vuoropuheluun suunnittelun ammattilaisten, lasten ja nuorten välillä. Muotoilijoilla on paljon annettavaa ohjaajina ja innostuksen luojina.

Fantasy Design reittinä muotoilukasvatukseen koulussa

Muotoilun laajaan kenttään löytyy vaihtoehtoisia reittejä ja näkökulmia. Muotoilukasvatuksessa muotoilun maailmaa on hyvä tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluu yhtä lailla yksittäiseen muotoilijaan kiinnittyvä luova toiminta kuin tuotanto ja kulutuskin. Muotoilukasvatuksen alue on laaja, opetussisältöjen runsaudesta johtuen. Se ei asetu yksittäisen oppiaineen sisälle, vaan kannustaa aineidenväliseen yhteistyöhön. Muotoilukasvatus toteutuukin parhaalla tavalla, jos sen käytäntöihin kuuluu oppiainerajojen ylittäminen ja aineiden välinen integraatio.

Koulun tai luokan oma muotoiluprojekti voi olla esimerkiksi koulutilojen uudistaminen, luokkatilojen muokkaaminen viihtyisämmiksi tai koulun pihan parantaminen. Muotoiluprojektin suunnittelutiimissä lapsista ja nuorista tulee muotoilun tuottajia. Muotoiluun tutustuminen tarjoaa avaimia arjen ympäristön ymmärtämiseen ja arvostamiseen uudella tavalla. Esineiden valmistusprosesseihin ja suunnittelutyöhön tutustutaan oman osallistumisen avulla. On tärkeätä huomata, että asiat ja esineet eivät vain tupsahda tyhjästä, vaan ne ovat kaikki jonkun suunnittelemia. Suunniteltu ympäristö ohjaa meitä, ja me voimme myös vaikuttaa ympäristömme laatuun.

Osallistavaa muotoilua omaan kouluun

Muotoilun alaan tutustumiseksi tai oman projektin tueksi voidaan selvittää löytyisikö omalta paikkakunnalta muotoilija, jonka voisi kutsua kertomaan omasta työstään. Oppilaiden vanhemmiltakin voi löytyä vinkki mahdollisesta vierailijasta. Toki vanhempien joukosta voi myös löytyä muotoilija.

Osallistava muotoiluhankkeen vaiheet voidaan tiivistää seuraavasti:

Muotoiluongelman tunnistaminen:

  • esim. reitit hukassa, epäviihtyisä oleskelutila
  • Käytössä olevien resurssien kartoittaminen:
  • käytettävissä oleva aika,
  • onko pientä budjettia vai tehdäänkö esim. tuttujen kalusteiden tuunausta tai uudelleen järjestelyä)

Tutkimus:

  • etsitään ideoita kirjoista, verkosta
  • tehdään inspiroiva vierailu esim. Designmuseoon tai muuhun kiinnostavaa muotoilukohteeseen

Ideointi:

  • Kaikki ideat tervetulleita,
  • kirjoittaminen,
  • ajatuskartat,
  • kolmiulotteinen luonnostelu, mallit

Parhaan idean valinta

Idean kehittäminen eteenpäin

Testaus

Lopullisen muotoiluidean esittely (sekä mahdollinen toteutus).

Jokaiseen työvaiheeseen kuuluu havainnointi, arviointi ja keskustelua ryhmässä, joka muistuttaa että suunnitteluyhteisö on kokonaisuus ja monet ihmiset ja asiat vaikuttavat lopputulokseen.

Lisätietoja

Fantasy Design in Community -verkkosivuilta lisätietoa sekä opetusmateriaalia: www.fantasydesign.org

Designmuseon kotisivu: www.designmuseum.fi

Hanke on toteutettu EU:n Kulttuuri-ohjelman tuella. Hanketta on tukenut Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö