Om Edu.fi

EDU.fi upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och riktar sig till lärare i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet.

Webbplatsens språkversioner är inte innehållsmässigt identiska.

Du kan ge respons på Edu.fi genom att fylla i vår responsblankett, att skicka e-post till edufi(at)oph.fi eller genom att kontakta oss direkt.

Ansvarig redaktör

Sanna Alt

e-post:

Integritetspolicy

Utbildningsstyrelsen iakttar dataskyddslagstiftningen och behandlar personuppgifter i enlighet med god databehandlings- och informationshanteringssed. Personuppgifter samlas huvudsakligen in av användaren själv i samband med registreringar, beställningar, respons eller anmälan till utbildning.

Läs mer om datasäkerhet