Opetustilan tieto- ja viestintätekniikan varustetaso

Tämä dokumentti käsittelee ainoastaan koulujen ja oppilaitosten opetukseen ja oppimiseen käytettävää tieto- ja viestintäteknologiaa. Tästä tavallisesti eriytettyä hallinnon tietotekniikkaa dokumentti ei käsittele.

Suositus lähtee liikkeelle tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesta käytöstä käyttötarkoituksen kautta tarkasteltuna. Olennaista on se, mitä tehdään, minkä vuoksi ja mikä toiminnan tavoitteena on. Hyvä lopputulos on mahdollista saavuttaa useilla eri tavoilla ja kaikki pedagogisesti toimivat tavat ovat hyviä ja suotavia.

Olennainen osa hyvää opetuksen TVT:n toteutusta on jatkuvaan prosessiin pohjautuva suunnittelu, joka tehdään varsinaisia käyttäjiä, oppijoita ja opettajia kuunnellen ja heidän kanssaan yhteistyössä. Opetus ansaitsee kunnollisen, oppimiseen suunnitellun ja optimoidun tietoteknisen ympäristön. Tämän toteuttaminen onnistuu siten, että käyttäjien, tietohallinnon ja palveluiden sekä ohjelmistojen toimittajien välillä on toimiva keskusteluyhteys.

Koulun TVT-varustuksen tavoitetaso

Yleinen varustus oppimistilassa:

 • Esitystekniikka:
  Näyttölaite: projektori tai suurikokoinen näyttö, jossa kosketus- tai muu ohjaustoiminnallisuus.
 • Tietokone em. näyttöön kytkettynä, äänentoistomahdollisuus
 • Internet-yhteys
 • Joustavat mahdollisuudet päätelaitteiden käyttöön kaikessa opetuksessa, kuten esim. ”läppärikärryt” tai muut mobiilit tai kiinteät ratkaisut sekä langaton verkko tai riittävä määrä kiinteän verkon liittymäpisteitä.

 

 

Oppimistilanteessa oppilaan käytössä oleva TVT-varustus

 • Alakoulussa 1 kone jokaista oppilasparia kohden, yläkoulussa ja sen jälkeisissä oppilaitoksissa tarvitaan päätelaite jokaisen oppilaan käyttöön. Tarkempia esimerkkejä toteutustavoista myöhemmin.
 • Riittävän nopea Internet-yhteys.
 • Toimisto-ohjelmistopaketti ja muut peruskäyttöön tarvittavat varusohjelmistot kuten selain ja kuvan- ja videonkäsittelyohjelma.
 • Henkilökohtaista levytilaa töiden tallentamiseen verkkolevyllä tai verkkopalvelussa.
 • Sähköinen oppimisalusta, joka mahdollistaa ryhmätöiden tekemisen tuottamalla tietoa yhdessä ajasta tai paikasta riippumatta.

Koulussa yhteisessä käytössä

Laitteistoa:

 • digitaalisia valokuva- ja/tai videokameroita, äänitysvälineet, etäyhteysvälineet (videoneuvotteluvälineet, esim. web-kamera, mikrofoni, headset), siirrettävää esitystekniikkaa (esim. http://koulut.tampere.fi/hankkeet/virta/avkarryn_kaytto.pdf)
 • Mobiilit päätelaitteet, vuorovaikutteisen esitystekniikan äänestyslaitteet tai vastaavat vuorovaikutteisuuden mahdollistavat lisälaitteet
 • Oppilaiden vapaassa käytössä olevia opetusverkon tietokoneita ns. ”käytäväkoneita” 

Palveluja:

 • Henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella kirjaudutaan kaikkiin sähköisiin palveluihin, kuten tallennustilaan, sähköpostiin, sähköisen oppimisympäristöön ja tulostuspalveluihin
 • Sähköinen oppimisympäristöOppilaiden vapaassa käytössä olevia opetusverkon tietokoneita ns. ”käytäväkoneita”
 • Sähköposti ja henkilökohtainen tallennustila verkossa
 • Yhteinen, itsetuotetun oppimateriaalin tallennus-, jakamis- ja julkaisupalvelin
 • Ostetun ja itsetuotetun sähköisen oppimateriaalin keskitetty jakaminen
 • Mahdollisuus käyttää omia laitteita koulussa langattomassa verkossa 

Sähköisten palveluiden tulee olla käytettävissä mistä tahansa käsin ja millä tahansa laitteella, tärkeimpänä kotoa käsin omalla tietokoneella.

Ohjeet ja tuki

Ohjeet:

 • Koulun omat säännöt koulun verkossa toimimiseen ja laitteiston käyttämiseen sekä myös sosiaalisen median opetuskäyttöön (mm. netiketti ja somekett. linkki sosiaalisen median opetuskäytön suosituksiin).
  • Kattava käyttäjäsitoumus sähköisien palvelujen käyttöön sekä koulun käyttämien ulkopuolisten palvelujen käyttöön, pyydetään oppilaiden huoltajilta lukuvuoden alussa
  • Tietohallinto: sähköisten palvelujen, tietosuojan, tietoturvan ja rekisteriselosteiden hallinta ja ylläpito
  • Kuvaus- ja jakeluluvat ja käytännöt

Tuki:

 • Tekninen käyttäjätuki koulun henkilökunnalle
  • Riittävä resursointi suhteessa käyttäjä-, palvelu- ja työasemamäärään   
 • Pedagoginen tuki opettajille
  • Tuen tasot: kunnan yhteinen tukikeskus, kollegiaalinen tuki, ainetiimit tms.   
 • Käyttäjätuki oppilaille  
 • Tukihenkilöiden aktiivinen keskusteluyhteys opetuksen ja toiminnan kehittäjien, erityisesti tietohallinnon kanssa.

Muuta huomioitavaa:

Yleinen verkkojen tietoturva (fyysinen tietoturva kuten pääsy laitesaleihin, jakokeskuksiin ja kaapelointeihin on oltava rajatulla henkilöstölle)

 • Wlan-verkkojen avoimuuden aste

Tietotekniikan hallinnoinnista

 • Ohjelmistojen, laitteiden, verkkojen, kehittämisen ja ylläpidon hallinnointi
 • Palvelujen ja laitteiden asianmukainen hankinta kilpailuttamalla
 • Yhteistyö tietohallinnon kanssa

Tietoliikenneyhteyksissä tulee huomioida riittävä kapasiteetti ja palvelun laatu

Opetuksessa käytettävät erityiset muut laitteet ja ohjelmistot tuovat omat vaatimuksensa tvt-varusteluun (esim. HD-videokuvan tuottaminen, CAD-piirtäminen, tms.)