Koulujen TVT-palveluiden järjestämisestä ja hallinnoimisesta

Koulujen tieto- ja viestintäteknologian käytössä päämääränä on opettaa samanlaisia taitoja, kuin mitä ympäröivässä yhteiskunnassa käytetään. Tästä syystä koulujen TVT-palveluiden tulee olla opetusta ja oppimista tukevia ja jatkuvasti kehittyviä. Tätä kehitystä tulee tehdä yhdessä käyttäjien ja palvelujentarjoajien kanssa.

Koulujen TVT-palvelut ovat saaneet rinnalleen yhä enemmän oppimiseen ja opetustyöhön soveltuvia palveluja internetissä. Erilaisia sosiaalisen median palveluja on helposti käyttöönotettavissa, mutta niiden käyttöönottoon liittyy esimerkiksi tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä kysymyksiä, joista on syytä olla perillä. Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset.

Eri kunnissa on käytössä erilaisia malleja laitteiden ja palveluiden toteuttamiseen. Osa kunnista tai niiden koulutoimista hankkii laitteensa ja palvelunsa mahdollisimman usein ulkoisilta toimittajilta, kun taas osa tuottaa suurimman osan itse. Muutama esimerkki tällaisista malleista löytyy dokumentin lopusta.

Oppimiseen käytettävillä laitteilla, palveluilla ja ohjelmistoilla tulee olla käyttösäännöt (tunnussitoumus, netiketti, someketti), joihin niin opettajat kuin oppilaatkin sitoutuvat. Esimerkiksi verkkojen käytön yhteydessä tulee kertoa, mitä verkoissa saa ja ei saa tehdä.

Koulussa tarjottu langaton verkko tarjoaa mahdollisuuden käyttää omia laitteita koulutyössä. Verkon avoimuudessa on kuitenkin hyvät puolensa helppoudessa, mutta huonot puolensa valvonnan ja toisaalta tietoturvan heikkoudessa.