Opetustilan TVT-varustus

Opetustiloissa tulee olla varustus, joka mahdollistaa monipuolisen digitaalisen aineiston käytön. Tämä toteuttamiseen on useita eri mahdollisuuksia. Yksinkertaisin ratkaisu näiden toimintojen toteuttamiseen on kytkeä tietokoneeseen kaiuttimet ja videoprojektori. Vuorovaikutteisuus opetustilassa on tärkeää, joten jouhevan vuorovaikutteisuuden voi tarjota kosketustaululla, vuorovaikutteisella projektorilla tai sensorilla, langattomalla piirtoalustalla tai jopa sormitietokoneella. Opettajan työtä monimuotoisen laiteympäristön hallinnassa helpottaa digitaalinen tai analoginen ohjauspaneeli. Myös dokumenttikamera voi toimia tällaisena ohjauslaitteena. Jokaisessa laitteessaan on hyvät ja huonot puolensa, mutta tärkeintä on huomioida, minkälaista vuorovaikutteista esitystä tehdään (huomio ohjelmistoissa) ja mikä on käytettävyys (huomio ohjelmistoissa, laitteessa ja sen asennuksessa).

On tärkeää, että kaikissa opetustiloissa oppijat pääsevät itse hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia tarvittaessa.