Oppijan ohjelmistot

Internetin ja oppijoiden käyttöön tarkoitettujen palveluiden ja perusohjelmistojen tulee olla käytettävissä kaikilta työasemilta, poikkeuksena oppiainekohtaiset tai muut erityisohjelmistot, joiden käyttö liittyy tiettyyn oppiaineeseen tai vaatii erityisiä laitteistoja. Tällaisia ohjelmistoja ovat esimerkiksi videoeditointiohjelmisto, tietokoneavusteiset mittauslaitteet, musiikin ja kuvataiteen erityisohjelmistot, työstölaitteiden ohjaamiseen käytettävät ohjelmistot, CAD- ja muut vastaavat suunnitteluohjelmistot ja kielistudio-ohjelmistot.

Oppijoille tarjotaan henkilökohtainen tallennustila töiden ja tiedostojen tallentamiseen verkossa. Ryhmätöitä ja töiden jakamista varten tarjotaan tallennustila tai toiminnallisuus, jolla tiedostot voi jakaa haluamalleen käyttäjäryhmälle. Tämä toiminnallisuus voidaan toteuttaa esim. sähköisellä oppimisympäristöllä ja/tai erillisellä palvelinalustalla.

Oppimateriaalien yhteensopivuuteen käytettävien käyttöjärjestelmien, ohjelmistojen ja laitteiden kanssa tulee kiinnittää huomiota. Opetussovelluksissa olisi hyvä olla avoin rajapinta tietojen vaihtoa ja järjestelmien yhteiskäyttöä varten, mutta on paljon myös hyviä suljettuja ympäristöjä.

Oppijan materiaalien ja palveluiden tulee olla käytettävissä myös muualta kuin oppilaitoksen sisäisestä tietoverkosta. Tämä tulee toteuttaa siten, että tietoturva- ja tietosuojakysymykset huomioidaan. Selaimella käytettyjen sovellusten kohdalla tulee pyrkiä noudattamaan W3C:n määrityksiä, jotta sovellusten käyttö ja toiminnallisuudet olisivat riippumattomia käytetystä selaimesta.