Oppijoiden työasemat

Koulun oppimisympäristö tulee suunnitella siten, että oppijalla on käytettävissä tieto- ja viestintätekniikkaa aina silloin, kun se on pedagogisesti mielekästä. Suosituksena on, että oppilaitoksessa tulee olla alakoulussa opetustilanteessa käytössä päätelaite jokaista kahta oppilasta varten ja yläkoulussa ja korkeammilla asteilla jokaisella on hyvä olla oma kone. Kuntien resurssit huomioiden tämä tarkoittaa käytännössä henkilökohtaisten laitteiden käyttömahdollisuutta kouluissa.

Päätelaitteiden tulee olla käytettävissä niissä tiloissa, joissa opetus tapahtuu, myös luokkahuoneen ja koulurakennuksen ulkopuolella tarvittaessa. Oppilaiden Päätelaitteiden kohdalla on syytä kiinnittää huomiota kestävään kehitykseen, ergonomiaan, työskentelyasentoihin ja kalusteiden sopivuuteen.


Esimerkkejä toteutustavoista:

  • Läppärikärryt tai tablettisalkut: Kannettavat tietokoneet, miniläppärit tms. siirrettävät laitteet, jotka voidaan tuoda esim. pyörillä varustetulla vaunulla opetustilaan. Koneet ladataan vaunun ollessa varastotilassa kytkettynä pistorasiaan. Kaikki oppijan ohjelmistot ja palvelut ovat käytettävissä joko koneisiin itseensä asennettuina tai verkon välityksellä. Tietoliikenne hoidetaan kapasiteetiltaan riittävän nopealla langattomalla yhteydellä.
  • Kiinteät työasemat luokkatiloissa: Kaikki oppijan ohjelmistot ja palvelut ovat käytettävissä joko koneisiin itseensä asennettuina tai verkon välityksellä. Oppijan ja opettajan palvelut ovat käytettävissä miltä tahansa koneelta.
  • Kiinteät ohutpäätteet luokkatiloissa: Kaikki oppijan ohjelmistot ja palvelut ovat käytettävissä joko koneisiin itseensä asennettuina tai verkon välityksellä.
  • Erillisessä “lainauspiste” koulussa: Oppilaat voivat tarvitessaan hakea koneen käyttöönsä vaikka kesken oppitunnin ja palauttaa sen takaisin myöhemmin.