Tieto- ja viestintätekniikka ylioppilastutkinnon suorittamisessa

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa linjataan ylioppilaskirjoitusten osalta mm. seuraava: Tieto- ja viestintätekniikkaa otetaan käyttöön asteittain tutkinnon suorittamisessa.. Asia tulee huomioida hyvissä ajoin lukion tvt- varustelussa. Vaikka kokeiden toteutustavasta ei ole vielä selviä linjauksia, on huomioitava ne minimiseikat, että jokainen kokelas tekee sähköiset ylioppilaskirjoituksensa jollain tietoteknisellä laitteella, joka tarvitsee tietoliikenneverkon ja sähköä. Tämä tulee huomioida laitteita hankkiessa, verkkoa suunnitellessa ja tiloja varusteltaessa (esim. sähkö- ja tietoliikennesuunnittelussa).