Tietoverkkopalvelut

Oppilaitoksen tai koulun tietoverkko tulee kytkeä julkiseen Internetiin siten, että oppijat voivat käyttää Internetissä olevia palveluita esteettä ja joutuisasti. Yhteyden kapasiteetti tulee mitoittaa siten, että oppijat voivat samanaikaisesti käyttää kaikilta työasemilta Internetiä.

Langattomat verkot ovat yleistyneet oppilaitoksissa voimakkaasti. Niiden edut ovat selkeät: Langaton verkko mahdollistaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen joustavasti monissa eri tiloissa ja antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää myös omia päätelaitteitaan. Kuitenkin langaton tiedonsiirto ei koskaan ole yhtä nopeaa ja luotettavaa kuin fyysistä kaapelia käyttäen. Langattomien tiedonsiirtoteknologioiden on esitetty olevan terveydelle haitallisia, mutta tällaisista haitoista ei ole tieteellistä näyttöä, mutta aiheeseen liittyviä tutkimuksia seurataan tiiviisti.

Yleisestä tietoverkon tietoturvasta on huolehdittava.