Oppimisympäristöjen koordinointihankkeet

Valtakunnallisten, vuonna 2010 käynnistyneiden koordinointihankkeiden tavoitteena on koota tiettyyn kehittämisalueeseen liittyvä Opetushallituksen rahoittamissa oppimisympäristöhankkeissa ja niiden ulkopuolella tapahtuva kehittämistyö. Koordinointihankkeet kokoavat kehittämishankkeissa syntyneet parhaat pedagogiset mallit ja käytännöt sekä levittävät niitä valtakunnallisesti. Koordinointihankkeet on jaettu seuraaviin kehittämisen alueisiin:

Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden toimintaa voi seurata niiden yhteiseltä verkkosivulta Oppiminen.fi