Esi- ja perusopetus

Perusopetuksen sivuilta löytyy aineistoja oppiaineittain. Lisäksi kannatta tutustua Materiaaleja ja työtapoja -osioon, josta löytyy myös materiaalia eri oppiaineiden opetuksen monipuolistamiseen.

Kilpailuja ja teemapäiviä löytyy kootusti ko. otsikon alta.

Käsikirja kamerakynän pedagogiikkaan

KamerakynäKamerakynän pedagogiikka hyödyntää videokuvaa opetuksessa. Menetelmässä kameraa käytetään kynän tavoin oppilaan ajattelun ja oppimisen välineenä. Ismo Kiesiläinen on julkaisussaan Kamerakynän pedagogiikka – opettajan käsikirja koonnut käytännön ohjeita sekä teoriaa kamerakynätyöskentelyyn.

Julkaisu tarjoaa konkreettisia tehtäväesimerkkejä yksinkertaisiin kuvaustehtäviin, jotka sopivat kaikkiin oppiaineisiin, lisäävät vuorovaikutusta ja opettavat samalla audiovisuaalisessa kulttuurissa tarvittavia ajattelun ja ilmaisun taitoja. Julkaisu on vapaasti ladattavana versiona verkossa osoitteesta www.kamerakyna.fi.

Tukimateriaalia kamerakynän pedagogiikkaan tarjoaa myös Kaikki kuvaa EDU -koulutus. Maksuttomalla verkkokurssilla opettaja oppii itsenäisesti videokuvaamisen mahdollisuuksista opetuksessa. Lisätietoa koulutuksesta löytyy kaikkikuvaa.fi/edu -sivustolta.

KamerakynäKamerakynän pedagogiikka hyödyntää videokuvaa opetuksessa. Menetelmässä kameraa käytetään kynän tavoin oppilaan ajattelun ja oppimisen välineenä.