Lähdekirjallisuutta

Agricola, Mikael
 Mikael Agricolan teokset I – III (näköispainos). WSOY. Porvoo 1931.
Friedell, Egon  
Uuden ajan kulttuurihistoria I. WSOY. Porvoo – Helsinki 1964.
Grimberg, Carl 
 Kansojen historia 12. WSOY. Porvoo – Helsinki 1957.
Haavikko, Paavo  
 Sulka. 12 näytelmää. WSOY. Porvoo – Helsinki – Juva 1997.
Harviainen, Tapani – Heininen, Simo – Huhtala, Aarre  
 Opi nyt vanha ja nuori. Mikael Agricola tänään. Otava. Keuruu 1990.
Juva, Mikko  
 Suomen kansan historia II. Otava. Keuruu 1965.
Kettunen, Lauri  
Suomen murteet III. Murrekartasto. 3.painos. SKS. Tampere 1969.
Luther, Martti  
Ajatuksia miehestä, naisesta ja avioliitosta. Suomentanut Pirkko Jurvelin. Kirjapaja. Helsinki. Gummerus. Jyväskylä 2004.
Maliniemi, Aarno  
Opillinen ja kirjallinen kulttuuri keskiaikana. Suomen kulttuurihistoria I. Gummerus. Jyväskylä – Helsinki 1933.
Rapola, Martti  
 Mikael Agricola ja suomenkielisen proosan alku. Suomen kirjallisuus II. SKS ja Otava. Keuruu 1963.
Rapola, Martti 
 Suomen kirjakielen historia I. SKS:n toimituksia 197. Tampere 1965.
Rapola, Martti 
 Vanhan kirjasuomen lukemisto. 3. painos. SKS:n toimituksia 262. Tampere 1975.
Suomen kirjallisuushistoria 1 
 Toimittaneet Yrjö Varpio ja Liisi Huhtala. SKS. Vammala 1999.
Suomen kulttuurihistoria I  
 Toimituskunta: Tommila, Päiviö, Reitala, Aimo ja Kallio, Veikko. WSOY. Porvoo 1979.
Tarkiainen, Viljo – Tarkiainen, Kari 
 Mikael Agricola. Suomen uskonpuhdistaja. Otava. Keuruu 1985.

Marja-Riitta Perttula | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.