Kääntäjien ammattijärjestö - Käännösalan ammattilaisten oma työmarkkinajärjestö

Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry syntyi, kun kaksi kääntäjien ammattijärjestöä vuonna 1979 liittyivät yhteen. Tuolloin valtion virastoissa ja ministeriöissä työskentelevät virkasuhteiset kääntäjät ja DKK ry (diplomikielenkääntäjät, jotka olivat valmistuneet kieli-instituuteista) muodostivat uuden kääntäjien työmarkkinajärjestön. Kääntäjien ammattijärjestö (KAJ ry) toimii siis työsuhteessa olevien kääntäjien ja tulkkien työmarkkinajärjestönä vuodesta 1979. Sen tehtävänä on valvoa, että sen jäsenten, palkkaa saavien työntekijöiden työehdot kuten työajat, lomat, palkat ja ylityökorvaukset ovat lakien ja sopimusten mukaiset.

KAJ ry kuuluu keskusjärjestö AKAVAan oman liittonsa, Akavan Erityisalojen kautta.

Jäseniä meillä on 2000, heistä suurin osa suorittanut yliopistossa filosofian maisterin (FM) tutkinnon. Kääntämisen ja tulkkauksen koulutusta on Helsingin, Joensuun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistoissa. Otamme jäseniksemme myös alan opiskelijoita.

Työtehtävät

Kääntäjän koulutus soveltuu hyvin erilaisiin tehtäviin, kuten asiatekstien, tv- ja video-ohjelmien ja kaunokirjallisuuden kääntämiseen. Jäseniämme toimii myös tekstin toimittamiseen ja kielentarkistukseen liittyvissä tehtävissä sekä erilaisissa viestinnän asiantuntijatehtävissä. Myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatehtävissä toimii noin kolmannes jäsenistämme.

Jäsentemme tehtävänimikkeitä ovat mm: kääntäjä, tulkki, assistentti, projektipäällikkö, myyntipäällikkö, ostopäällikkö, ostaja, myyntisihteeri, käännöskoordinaattori, tekninen kirjoittaja jne. Keskipalkka on n. 2 700 euroa kuukaudessa.

Työllisyystilanne

Suomen kansainvälistyminen ja Euroopan yhdentymiskehitys takaavat sen, että ammattitaitoisia kääntäjiä ja tulkkeja sekä monikielisen viestinnän asiantuntijoita tarvitaan jatkossa yhä enemmän.

Jäsenistämme työttömiä on kuusi prosenttia.

Toiminta

KAJ ry:n tehtävänä on

  • jäsentensä työehdoista sopiminen ja edunvalvonta
  • palkkasuositusten teko ja seuranta
  • käännösalan arvostuksen nostaminen ja tunnetuksi tekeminen
  • ammatillinen ja koulutuspoliittinen edunvalvonta
  • ajankohtaisista työmarkkina-asioista tiedottaminen ja täydennyskoulutuksesta
  • yhteistyön kehittäminen käännösalan muiden järjestöjen kuten SKTL ja SKTOL kanssa

Toimistomme sijaitsee Länsi-Pasilassa, ja oma jäsenlehti KAJAWA ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Tutustu tarkemmin toimintaan järjestön nettisivuilla.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.