Suomen käännöstoimistojen liitto (SKTOL)

Suomen käännöstoimistojen liitossa on tällä hetkellä 24 erikokoista ja -laista suomalaista jäsentoimistoa. Liitto on perustettu vuonna 1983. Sen tarkoituksena on edistää jäsentoimistojensa ja koko alan arvostusta sekä tunnettuutta. Lisäksi liitto laatii yhteisiä pelisääntöjä, joita jäsentoimistot sitoutuvat noudattamaan. Pelisäännöt auttavat myös liittoon kuulumattomia käännöstoimistoja sekä asiakkaita toimimaan oikein.

Osa käännöstoimistoista tarjoaa käännöspalveluiden ohella myös tulkkauspalveluita tai antaa kieli¬koulutusta. Osa taas on erikoistunut tiettyihin kieliin tai erikoisaloihin.

Jäsentoimistoissa työskentelee yhteensä yli 200 henkilöä. Tehtäviä on monenlaisia. Varsinaisten kääntäjien lisäksi on projektipäälliköitä tai koordinaattoreita, taittajia ja graafisia suunnittelijoita, tietokoneasiantuntijoita ja johtajia. Kaikilla on yhteinen päämäärä: asiakkaalle halutaan saada paras mahdollinen tuote eli käännös hänen toivomassaan aikataulussa, hänen toivomallaan tavalla.

Asiakkaan toiminnan helpottamista varten liitolla on kotisivuillaan esim.

  • Ostajan opas – oppaan avulla asiakas voi esimerkiksi tehdä vertailukelpoisia  tarjouspyyntöjä. Opas neuvoo myös asiakasta antamaan kääntäjälle taustatietoja, joilla taataan mahdollisimman hyvä käännös.
  • Yleiset toimitusehdot – kaikki liiton jäsentoimistot noudattavat tiettyjä käännösten toimittamiseen ja yleisestikin kaupankäyntiin liittyviä hyviä tapoja ja käytäntöjä.
  • Laatukriteerit – laadunvarmistuksen periaatteet auttavat jäsentoimistoja suunnittelemaan toimintansa niin, että asiakkaan etu on aina mielessä.

Liiton jäsentoimistot tekevät paljon yhteistyötä yksittäisten, itsenäisten kääntäjien kanssa. SKTOL ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (SKTL) ovat yhdessä laatineet alihankintasopimuksen ja -suosituksen, jotta alihankkijasuhde toimisi hyvin. Tällainen liittojen välinen yhteistyö on ainutlaatuista koko Euroopassa. Lisäksi liitot järjestävät yhteistyössä kääntäjien ammattijärjestön (KAJ) kanssa koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään kaikille yhteisiä asioita.

Liiton eettiset ohjeet painottavat vastuullisuutta eri sidosryhmiä kohtaan. (Niissä on otettu huomioon mm. se, että käännöstoimistot ovat työnantajia, joilla Suomen lain ja asetusten mukaan on tiettyjä velvollisuuksia työntekijöitään ja yhteiskuntaa kohtaan.) Liiton jäseneksi ei hyväksytä sellaista käännöstoimistoa, joka ei noudata näitä ohjeita.

Kaikki yllä mainitut pelisäännöt sekä liiton jäsentoimistot löytyvät liiton kotisivuilta.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.