Kääntäjä-lehti

Kääntäjä−Översättaren-lehti kertoo niin teoriasta kuin käytännöstäkin

Kääntäjä−Översättaren-lehti on Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsenjulkaisu, jota myös liittoon kuulumattomat voivat tilata. Lehteä on julkaistu keskeytyksettä vuodesta 1970. Nykyisin se ilmestyy 10 kertaa vuodessa tabloid-kokoisena.

Lehden ensisijaisena tarkoituksena on ammattikuvan lujittaminen jäsenkunnan keskuudessa. Sillä vahvistetaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja annetaan mahdollisuus ajatustenvaihtoon. Lehdessä julkaistaan kääntämistä ja tulkkausta käsitteleviä artikkeleita, joissa tarkastellaan alaa niin teorian kuin käytännönkin kannalta. Kääntäjä−Översättaren on myös jäsenlehti, jonka kautta liitto informoi jäseniään ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista.

Lehdessä on lähetettyjä ja tilattuja artikkeleita ammattiin liittyvistä aiheista, kokous- ja neuvotteluraportteja ja henkilöhaastatteluja. Ajankohtaisista aiheista, kuten ammattikuntaa koskevien lakien tai määräysten muutoksista, informoidaan tarpeen mukaan. Lehdessä on useita vakiopalstoja, esimerkiksi jaostojen ja osastojen tiedotukset (Mitä kuuluu -palsta) sekä julkishallinnon palsta, jolla julkishallinnossa työskentelevät kääntäjät kertovat työstään tai ajankohtaisista aiheistaan. Hups-palstalla jäsenet kertovat hauskoista tapahtumista tai kommelluksista, jotka liittyvät kääntämiseen ja tulkkaukseen tai kieleen yleensä.

Lehden painos on tällä hetkellä 2 800 kappaletta ja sitä lähetetään jäsenten lisäksi liiton yhteistyökumppaneille, viranomaisille sekä yliopistojen kääntäjiä ja tulkkeja kouluttaviin yksiköihin. Lehtiä lähetetään myös eri maiden kääntäjien ja tulkkien järjestöihin. Ulkomaille menevien lehtien mukaan liitetään englanninkielinen tiivistelmä kunkin numeron keskeisistä artikkeleista.

Kansainvälisen kääntäjäjärjestön FIT:n vuonna 1990 järjestämässä ammattialan lehtien kilpailussa Kääntäjä−Översättaren-lehti sai 1. palkinnon. Myöhemmissä kilpailuissa se on saanut useaan otteeseen erityismaininnan.

Lehden näytekappaleita voi tilata Suomen kääntäjien ja tulkkien liitosta.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.