Ammatin vaatimukset

Kääntäminen vaatii vankkaa kielitaitoa, kulttuurien välisen viestinnän tuntemusta, tiedonhakutaitoja, sähköisten apuvälineiden kuten termitietokantojen hallitsemista, yhteistyökykyä eri alojen asiantuntijoiden kanssa, itsenäistä työskentelyä ja luovuutta.  Herkkyys ongelmakohdille ja kyky selvittää ne vaaditussa ajassa ovat ammattitaitoisen kääntäjän tunnusmerkkejä. Melko usein kielitaito yhdistetään käännöstaitoon, mutta ne ovat kaksi eri asiaa. Nykyään myös yhä useammalla asiatekstinkääntäjällä on yliopistossa suoritettu kääntäjänkoulutus.

Herkkyys havaita mahdolliset ongelmakohdat ja sudenkuopat alkutekstissä kehittyy koulutuksen ja kokemuksen kautta. Kääntäjät oppivat myös tuntemaan asiakkaitaan ja heidän tapaansa kirjoittaa tai olla kirjoittamatta asioita auki. Välittääkseen viestin kääntäjän on muotoiltava se lukijalle tai kuulijalle sopivaan muotoon.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.