Asiatekstinkääntäminen ammattina

Asiatekstinkääntäjät työllistävät itsensä usein yhden hengen yrityksissä tekemällä käännöksiä joko alihankkijoina käännöstoimistoille tai suoraan asiakkaille. Yrittäjänä kääntäjä tarvitsee myös tietoa yrittäjänä toimimisesta, esimerkiksi markkinoinnista, verotuksesta, eläkkeistä, tarjouksen ja sopimuksen tekemisestä sekä hinnoittelusta.

Kääntäjiä ja tulkkeja työskentelee yksityisellä sektorilla käännöstoimistojen ja yritysten sekä elinkeinoelämän palveluksessa. Julkisella sektorilla suurimpia työantajia ovat ministeriöt ja kunnat. Merkittäviä työllistäjiä ovat lisäksi EU:n eri toimielimet. Alan töitä on tarjolla myös kansainvälisten järjestöjen (mm. YK, Punainen risti) palveluksessa. Suomen kansainvälistyminen ja Euroopan yhdentymiskehitys takaavat, että kielten ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

 Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.