Kääntäjän työvälineet

Asiatekstinkääntäjä tarvitsee tietokonelaitteiston ohjelmistoineen sekä suuren määrän sana- ja tietosanakirjoja sekä hakuteoksia niin perinteisessä painetussa kuin sähköisessäkin muodossa. Myös Internet-liittymä ja sähköpostiyhteys ovat ehdottoman tärkeitä kääntäjän työssä. Pysyäkseen ajan tasalla oman erikoisalansa kehityksessä hänen on hankittava alan kirjallisuutta, aikakauslehtiä sekä muita julkaisuja. Säilyttääkseen ammattitaitonsa kääntäjän on osallistuttava alan seminaareihin ja kursseille. Pitääkseen yllä kielitaitoaan ja pysyäkseen jatkuvasti kehittyvän kielen mukana hänen on tehtävä matkoja ao. kielialueen maihin ja seurattava erikielisiä päivälehtiä. Vieraskielisten ohjelmien seuraaminen televisiosta ja erityisesti satelliittikanavien kautta on myös välttämätöntä.

Kääntäjän työtä helpottamaan on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehitetty paljon apuvälineitä. Termitietokannat ja käännösmuistit ovat useissa organisaatioissa jo arkipäivää. Termipankkeihin voidaan koota oman alan sanastoa sähköisessä muodossa. Käännösmuistiohjelma tallentaa lähtökielisen tekstin ja käännöksen muistiin, ja samankaltaisten virkkeiden esiintyessä myöhemmin ehdottaa niille käännöstä. Nämä molemmat ohjelmat ovat arvokas apu, sillä ne vähentävät päällekkäistä työtä ja auttavat mm. termien yhtenäistämisessä. On kuitenkin syytä muistaa, että ne eivät sinällään tuota valmiita käännöksiä vaan tuottavat lisäarvoa vain ammattitaitoisen kääntäjän apuvälineenä. Niillä voidaan toistuvien sisältöjen kääntämisessä säästää aikaa, mutta ne eivät korvaa ihmistä.

(Kirjoituksessa on hyödynnetty Riikka Valkeavaaran muistiota kääntäjän ja tulkin työstä valtioneuvostossa.)

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.