Ammatin vaatimukset

Av-kääntäjän tärkein työkalu on pettämätön kielitaju. Kääntäjän on hallittava varmasti ja vivahteikkaasti kohdekieli eli kieli, jolle käännetään. Suomessa siis suomi tai ruotsi (digitelevision myötä kenties myös vaikkapa saame). Sen lisäksi on tunnettava hyvin lähdekieli eli kieli, josta käännetään ja kyseisen maan kulttuuri arkipäivän ilmiöitä ja puhekieltä myöten.

Av-kääntäjän on oltava "kaikkien alojen asiantuntija", sillä käännösten aiheet vaihtelevat laidasta laitaan. Joskus täytyy eläytyä Aku Ankan raivokohtauksiin, joskus taas paneutua dokumenttiohjemassa monimutkaisiin ulkoavaruuden ilmiöihin. Tarvitaan laajaa yleissivistystä, sujuvaa ja eloisaa ilmaisutaitoa, erehtymätöntä tyylitajua, hyviä tiedonhakutaitoja sekä sopeutumiskykyä vaihtelevien työaikojen vuoksi. Myös kyky kestää painetta on tärkeää, sillä av-kääntäjän työ on kiireistä ja aikataulut ovat kireitä. Työn tulokset ovat lisäksi kaikkien nähtävillä, ja yleisö reagoi usein hyvinkin kriittisesti.

Av-kääntäjältä vaaditaan soveltuva yliopistollinen koulutus, useimmiten kääntäjänkoulutus.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.