Ammatin vaatimukset

Kirjallisuuden kääntäjältä vaaditaan hyvää vieraiden kielten ja erinomaista äidinkielen taitoa.  Hänellä tulee olla runsas sanavarasto ja hyvä tyylitaju, hänen tulee hallita erilaisia murteita ja kielen tasoja. Myös laaja yleissivistys ja kyky perehtyä tieteen, tekniikan, yhteiskuntaelämän ja kulttuurin eri alojen sanastoon ovat ammatin vaatimuksia. Koska käännettävät tekstit edellyttävät tietämystä mitä erilaisimmista ja yllättävimmistä asioista, kääntäjän on hyvä olla utelias, pitkäjänteinen ja valmis ottamaan asioista selvää. Hyvä yleissivistys antaa myös välineitä lähdekritiikkiin, sillä esimerkiksi Internetistä löytyvä tieto ei aina ole se oikea.

Kirjallisuuden kääntäjillä on useimmiten yliopistollinen koulutus.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.