Kääntäjän työvälineet

Kääntäjän työvälineitä ovat mm. tietokone kirjoittimineen ja ohjelmineen, faksi, puhelin ja matkapuhelin. Monet kääntäjät sanelevat tekstin nauhalle, jolloin tarvitaan myös nauhuria. Kääntäjällä täytyy olla hyvä käsikirjasto: yksi- ja kaksikielisiä sanakirjoja (myös elektronisia), sanastoja, eri alojen oppi- ja hakuteoksia, kieleen ja kääntämiseen liittyvää ammattikirjallisuutta. Koska kääntäjän on pidettävä vieraiden kielten ja äidinkielen taitonsa ajan tasalla ja kehitettävä koko ajan ammattitaitoaan, hän tarvitsee omaan alaansa liittyviä ja yleissivistäviä ajankohtaisjulkaisuja, sanoma- ja aikakauslehtiä, joista löytyvät uusin tietous ja terminologia. Myös Internet-yhteys ja sähköposti ovat välttämättömiä apuvälineitä tietoja ja erikoistermejä etsittäessä.

Yksi kääntäjän tarpeellisimmista työvälineistä on tietosanakirja (nykyään usein elektroninen), niin kotimainen kuin ulkomainenkin, sillä kääntäjän on tunnettava asioiden taustat ja oivallettava yhteydet, jotta hän osaa tehdä oikeita käännösratkaisuja ja valita eri tilanteisiin sopivia ilmaisuja. Myös kaunokirjallisuuden kääntäjä joutuu usein perehtymään erilaisiin tieteen ja tekniikan aloihin, ja perustiedot hän saa tietosanakirjoista. Niitä hän tarvitsee myös esim. tarkistaessaan vieraskielisten erisnimien oikeinkirjoitusta.

Kehittääkseen tyylitajuaan ja kielellisten vivahteiden ymmärtämystä ja oppiakseen noudattamaan eri tyyleillä kirjoittavien kirjailijoiden ilmaisutapaa kääntäjän on seurattava aktiivisesti myös koti- ja ulkomaista kirjallisuutta.
 
Lehtien ja kirjallisuuden seuraaminen on kirjallisuuden kääntäjän parasta ammattikoulutusta, ja hänen on itse huolehdittava ammattitaitonsa säilyttämisestä ja kehittämisestä. Tässä auttavat erilaiset koti- ja ulkomaiset kieli- ja ammattikurssit. Kirjallisuuden kääntäjä tekee taiteellista työtä ja tarvitsee virikkeitä, ja kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvat opintomatkat ovat paitsi tiedon myös herätteiden hankintaa. Matkustaminen on kääntäjälle tärkeää. Kirjojen tapahtumat voivat sijoittua minne tahansa, ja jotta kääntäjä osaa tehdä eri miljööt suomalaiselle lukijalle ymmärrettäviksi, hänen pitää matkoillaan tutustua erilaisiin kulttuureihin ja elinympäristöihin. Opintomatkoillaan hän oppii arkikieltä, slangia, mainoskieltä, näkee televisio-ohjelmia sekä tutustuu eri maiden tapa- ja ruokakulttuuriin.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.