Kirjallisuuden kääntäminen ammattina

Alalla voi päästä alkuun esimerkiksi ottamalla yhteyttä kustannusyhtiön kirjalliseen osastoon, lähettämällä muutaman liuskan näytekäännöstä alkuteksteineen ja olemalla sen jälkeen aktiivinen. Yleensä kustantaja päättää mitä käännetään ja tarjoaa työn valitsemalleen kääntäjälle. Kääntäjäksi pyrkivälle voi kuitenkin olla eduksi, jos hän esittelee juuri itselleen tärkeitä kirjoja. 

Yleensä kustannusyhtiö ostaa vieraskielisen kirjan käännösoikeudet ulkomaiselta kirjallisuusagentilta, ottaa kirjan kustannusohjelmaansa ja antaa käännöstyön sopivaksi katsomalleen kääntäjälle. Kustantaja johtaa ja valvoo työtä sekä määrää esimerkiksi aikataulun.

Käännöspalkkio määrittyy käännöskäsikirjoituksen merkkimäärän mukaan, paitsi näytelmissä, runoissa ja sarjakuvissa, joista sovitaan erikseen. Palkkio on kertakorvaus eikä riipu kirjan myynnistä. Päätoiminen kirjallisuuden kääntäjä on aina freelancer, joka tekee yleensä töitä usealle eri toimeksiantajalle. Kääntäjä maksaa itse työhuoneensa, työvälineet, ammattikirjallisuuden ja eläkemaksunsa.

Kustantajan kanssa sovitun aikataulun noudattaminen on erittäin tärkeää. Kääntäjän tulee osata arvioida kapasiteettinsa ja nopeutensa, ja uran alkuvaiheessa kannattaa mieluummin olla arvioissaan liiankin varovainen. Lisäksi on hyvä tuntea rajansa ja olla tarttumatta töihin, joiden kieli- tai kulttuurimaailma on liian vieras.

Työ luovutetaan kustannustoimittajalle, joka tekee siihen muutos- ja korjausehdotuksensa. Hyvä kustannustoimittaja on korvaamattoman arvokas, ja keskustelut hänen kanssaan voivat olla parasta jatkokoulutusta kääntäjän ammatissa. Tehtyään kustannustoimittajan kanssa sovitut muutokset kääntäjä toimittaa kustantajalle lopullisen käsikirjoituksen. Kääntäjä lukee ja tarkistaa vielä oikovedoksen ennen kuin kirja painetaan.

Kääntäjä voi toimia myös kustannustoimittajan apuna oman kielialueensa kirjallisuuden tuntijana ja tehdä ehdotuksia suomennettaviksi sopivista kirjoista.

Työ on haastavaa, sivistävää, antoisaa ja monessa tapauksessa esteettisesti palkitsevaa. Se voi myös olla kiireistä, vaikeaa ja yksinäistä.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.