Ammatin vaatimukset

Äidinkieli ja oma kulttuuri ovat tulkin työvälineistä tärkeimmät, mutta erinomaiset taidot vieraissa kielissä ja vieraitten kulttuurien tuntemus ovat välttämättömiä. Yksistään ne eivät kuitenkaan riitä. Tulkilla pitää lisäksi olla vankka yleissivistys ja kiinnostus tiedonhankintaan. Hänellä on oltava nopea hahmotus- ja reaktiokyky sekä harjaantunut muisti. Hänen on pystyttävä prosessoimaan tietoa nopeasti ja tarkasti sekä tekemään toimivat muistiinpanot tulkattavan puheen aikana.

Hyvä tulkki esiintyy miellyttävästi ja tahdikkaasti tilanteen vaatimalla tavalla, hänen suullinen ilmaistutaitonsa on sujuva ja eloisa ja äänenkäyttönsä selkeä ja miellyttävä. Tulkilta vaaditaan myös hyvää paineensietokykyä, sillä tulkkaustilanteet vaativat täydellistä keskittymistä sekä selviytymistä kiperistäkin käänteistä. Tulkki työskentelee etenkin konferenssitilanteissa ryhmässä, joten hänen on kyettävä toiminaan ryhmässä ja myös ottamaan vastaan kritiikkiä.

Tulkin on hallittava eri tulkkaustekniikat ja osattava käyttää niitä eri tilanteissa. Tulkin tulee olla koulutettu täysi-ikäinen ja -valtainen henkilö. Oikeusturvaan liittyvissä asioissa tulkkina ei tule käyttää tulkkaustilanteeseen osallistuvien henkilöiden lähisukulaisia tai ystäviä.

Tulkki tarvitsee vankan ammattitaidon ja koulutuksen. Yliopistojen kääntäjänkoulutusyksiköissä on myös tulkkauksen opetusta. Turun yliopistossa järjestetään lisäksi maisterin tutkinnon suorittaneille erikoistumiskoulutusta konferenssitulkkaukseen, ja Tampereen yliopistossa voi opiskella oikeustulkkausta. Asioimistulkeilla on oma ammattitutkinto, johon valmistavaa koulutusta saa Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.