Tulkin työvälineet

Tulkin työvälineet ovat valtaosin samat kuin kääntäjienkin. Tulkki tarvitsee tietokonetta tiedonhakuun, hän tarvitsee erikois- ja tietosanakirjoja perinteisessä painetussa sekä ennen kaikkea sähköisessä muodossa. Useissa tilanteissa on nykyään jopa tulkkauksen aikana mahdollisuus hakea termejä tai muita tietoja Internetin avulla tai termipankeista.

Tulkin on seurattava aktiivisesti tapahtumia niissä maissa, joitten kielet ovat hänen työkieliään. Hänen on luettava sanoma- ja aikakausilehtiä sekä seurattava televisio-ohjelmia.

Tulkin on hallittava useita teknisiä työvälineitä kuten simultaanitulkkauslaitteita sekä video- ja verkkokonferenssitekniikkaa ja puhelintulkkaustekniikkaa.
 
Tulkin työväline on myös hänen äänensä, jota hänen tulee huoltaa säännöllisesti asiantuntijoiden ohjauksessa.

Tulkki huolehtii myös siitä, että hänellä on sopiva vaatetus kutakin tulkkaustilannetta varten. Työasu valitaan tilanteen mukaan: juhlapäivällisillä myös tulkin on pukeuduttava juhlallisesti.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.