Tulkkaus ammattina

Tulkki toimii useimmiten freelancerina tai yritysmuodossa, yleensä omana toiminimenä. Työsuhteiset tulkit työskentelevät erilaisten yhteisöjen, mm. kotimaisten tai kansainvälisten järjestöjen palveluksessa (ammattiyhdistykset, YK, Punainen risti). Myös isoissa elinkeinoelämän yrityksissä on oma käännösosasto. Tulkkien tarve lisääntyi huomattavasti Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995.

Ennen EU:iin liittymistä Suomessa oli tuskin ketään, joka työllistyi vain tulkkauksella, vaan suurin osa tulkeista teki myös käännöstöitä. EU työllistää tällä hetkellä suuren joukon tulkkeja, työsuhteisia sekä heidän lisäkseen aina tarpeen mukaan myös muita, freelancereita tai yrittäjinä toimivia tulkkeja, jotka ovat läpäisseet EU:n kokeen. Niidenkin kohdalla, jotka eivät tee töitä EU:lle, tulkkausten osuus työtehtävistä on tosin lisääntynyt, mutta suurin osa heistä tekee edelleen myös käännöksiä. Tulkkauksen ja kääntämisen yhdistäminen onkin oivallinen ratkaisu, sillä ne tukevat ja täydentävät toisiaan. Tulkin työssä oppii ratkaisemaan ongelmat ripeästi ja kääntäjän työssä vastaavasti käsittelemään viestiä tarkasti ja huolellisesti sekä kehittämään tiedonhakutaitoja.

Tulkkeja on tarvittu ja tullaan tarvitsemaan aina – sanotaanhan, että tulkki on yksi maailman vanhimpia ammatteja.

Helkky Halme | Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.