Päivänavauksia

Päivänavaukset ovat syntyneet yhteistyössä pedagogisten järjestöjen (LOL, HYOL, SUOL) ja Kirkkohallituksen kanssa. Niiden alussa on useimmiten pieni tekijän käyttöohje opasteeksi. Päivänavauksia on eri-ikäisille ja eri aihepiireistä ja ne on suunniteltu pidettäväksi pitkin lukuvuotta. Päivänavauksia tehtäessä on pidetty mielessä  moniaistisuutta ja koulujen erilaisia fyysisiä olosuhteita. Osa päivänavauksista on kristillisiä.

Funkricola – Agricolaa räpäten ja funkaten
Päivänavauksien tueksi on  Kirkkohallituksen ja pedagogisten järjestöjen (LOL, HYOL, SUOL) yhteinen työryhmä tuottanut verkkoon Juuso Tiirakarin toteuttamat Agricolan teksteihin perustuvat musiikkikappaleet Aamun siunaus, Kirja Puhuu, Muinaisusko ja Ruokatunti. Työryhmä haluaa näin tuoda esiin, että Agricolan työ ja tuotanto luovasti toteutettuna voi antaa virikettä myös nykyaikaan.

Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.