Isä meidän -rukous

Tämä päivänavaus on kristillinen. Se sopii ala-asteelle salipäivänavaukseksi. Ajatuksena on, että Isä meidän -rukous on oppilaille näkyvissä, niin että he voivät itse lukea sitä. Mukana on kursivoituna ohjeet Agricolan ajan suomen lausumiseen sekä Isä meidän -rukous kokonaisena.

ISÄ MEIDÄN -RUKOUS

Hyvää huomenta!
Mikähän mahtaa olla tuo teksti? Jotakin tuttua siinä on… Onkohan joku kirjoitellut vähän väärin…?
Luetaanpa pieni pätkä, jos se selvittäisi jotakin.

ISe meinen / ioca olet taiuasa.
Pyhetty olkon
sinun nimmes. Lehestulkon
sinun waldacunnas.
Olcon sinun tactos nijn
maasa quin on taiuassa.

Isä meiδän, joka olet taivaasa. Pyhätty olkoon sinun nimes. Lähestulkoon sinun valtakunnas. Olkoon sinun tahtos niin maasa kuin on taivaassa.

Kuulostiko tutulta? Mikähän tämä on?
Aivan oikein. Sehän on tuttu Isä meidän -rukous. Mutta miten ihmeessä se näyttää ja kuulostaakin kummalliselta? Luetaanpa vielä eteenpäin.

Anna miele tenepeiuen /
meiden iocapeiuenen leipen .
Ja anna meiden
syndinne andexi / ninquin
me meiden welgolisten
anname . Ja ele
iodhatta meite kiusauxen .
Mutta päste meite pahasta .
Sille ette sinun on
waldacunda / ia woima /
ia cunnia ijancaikisesta
ijancaikisehen Amen

Anna meile tänäpäivän meiδän jokapäivänen leipän. Ja anna meiδän syntinne anteeksi, niinkuin me meiδän velgolisten anname. Ja älä johδata meitä kiusaukseen. Mutta päästä meitä pahasta. Sillä että sinun on valtakunta, ja voima, ja kunnia ijankaikkisesta ijankaikkisehen. Aamen.

Se on selvästi suomen kieltä. Ja saamme olla kiitollisia juuri tuollaisesta suomen kielestä. Mikael Agricola teki yli 400 vuotta sitten suurensuuren työn, kun hän loi meille suomalaisille oman kielen, jota voimme puhua ja lukea ja jolla voimme rukoilla. Agricola kirjoitti koko Uuden testamentin suomen kielelle, että meillä olisi mahdollisuus lukea ja kuulla omalla kielellä ilosanomaa Jeesuksesta.

Taivaan Isää saamme kiittää siitä, että pienestä Mikaelista kasvoi mies, joka halusi saada meille suomalaisille suomenkielisen Raamatun. Raamatusta tämäkin Jeesuksen opettama hieno Isä meidän -rukous löytyy. Rukoukseen ei aina tarvita valmiita sanoja, mutta joskus meillä on sanat aivan hukassa ja kuitenkin tekisi mieli rukoilla. Silloin on hyvä muistaa tämä rukous. Isä meidän -rukousta voit rukoilla missä tilanteessa vain. Vaikka näin koulupäivän alkaessa.

Rukoilemme yhdessä, omalla suomen kielellä:
Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. äläkä saata meitä kiusaukseen vaan päästä meidän pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

ISe meinen / ioca olet taiuasa .
Pyhetty olkon sinun nimmes .
Lehestulkon sinun
waldacunnas .
Olcon sinun tactos nijn maasa
quin on taiuassa. Anna miele
tenepeiuen/ meiden
iocapeiuenen leipen.
Ja anna meiden syndinne
andexi / ninninquin me meiden
welgolisten anname .
Ja ele iodhatta meite
kiusauxen .
Mutta päste meite pahasta .
Sille ette sinun on waldacunda /
ia woima/ ia cunnia
ijancaikisesta ijancaikisehen
Amen
Isä meiδän, joka olet taivaasa.
Pyhätty olkoon sinun nimes.
Lähestulkoon sinun
valtakunnas.
Olkoon sinun tahtos niin maasa
kuin on taivaassa. Anna meile
tänäpäivän meiδän
jokapäivänen leipän.
Ja anna meiδän syntinne
anteeksi, niinkuin me meiδän
velgolisten anname.
Ja älä johδata meitä
kiusaukseen.
Mutta päästä meitä pahasta.
Sillä että sinun on valtakunta,
ja voima, ja kunnia
ijankaikkisesta ijankaikkisehen.
Aamen.

Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.