Rukouksia

RUKOUKSIA AGRICOLAN RUKOUSKIRJASTA

Seuraavat rukoukset ovat Mikael Agricolan rukouskirjasta, joka on julkaistu vuonna 1544. Se oli uskonpudistuksen ajan laajin luterilainen rukouskirja. Rukouskirjassa on 683 rukousta.  Agricola-juhlavuoden kunniaksi 40 rukousta on muokattu nykysuomen kielelle. Agricolalle rukous oli tärkeä asia. Tarkastusmatkoillaan Agricola painotti kirkollisen kasvatuksen tärkeyttä, jotta kansa oppisi käymään kirkossa ja osaisi mm. Isä meidän -rukouksen.

Rukoileminen on keskustelua Jumalan kanssa, puhetta ja kuuntelemista. Raamatussa sanotaan:
”Huuda minua avuksi hädän päivänä!” (Psalmi 50:15)
Rukous on hyvä ja tärkeä ottaa jokapäiväiseksi asiaksi elämään. Se luo turvaa ja iloa siitä, että Jumala on kanssamme jokaisessa hetkessä ja askeleessa.

Nämä Agricolan rukoukset on tarkoitettu käyttöön koulujen päivänavauksissa.
Jokaisen rukouksen aluksi on pieni ajatus sen käytöstä ja sisällöstä, sekä virsivinkki.

Agricola antaa Lutherin ohjeita seuraten aamusiunauksessa neuvoksi meille: ” Noustuasi aamulla vuoteesta siunaa itsesi pyhällä ristinmerkillä ja lausu: ”Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Lue sitten polviltasi tai seisaaltasi uskontunnustus tai Isä Meidän -rukous.”
Sen jälkeen hän ehdottaa pienen aamurukouksen rukoilemista. Lopuksi hän sanoo: ” Mene sitten Jumalan nimeen iloisin mielin töihisi.”
 Jokainen päivä on meille uusi mahdollisuus. Siksi se on hyvä aloittaa pienellä aamusiunauksella. Aamurukouksessa pyydämme varjelusta päivän kaikkiin toimiin, niin että voisimme elää Jumalan tahdon mukaisesti. Rukouksen jälkeen onkin hyvä lähteä iloisin mielin päivän töihin ja touhuihin.
Virsiehdotus: 548 Tule kanssani, Herra Jeesus

Aamurukous

 

O HERRA Jumala caikiwaldias/ ioca meite temen peijuen alcuhun saathanut olet/ sinun woijmallas meite wapadha/ etteij me / tenepene mihingen syndije horijadhaijsi/ mutta ette caiki meidhen aijatuxet/ puhet/ töedh/ alati sinun wanhurscauttas päättemen/ edheskewisit/ ia coheteijsihin/ Sinun racas poias etc.Kaikkivaltias Herra Jumala, joka olet suonut meidän aloittaa tämän päivän. Varjele meitä voimallasi, ettemme lankeaisi tänään mihinkään syntiin, vaan että kaikki ajatuksemme, puheemme ja työmme noudattaisivat sinun vanhurskasta tahtoasi. Sinun rakkaan Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen.


Jokapäiväinen rukous on nimensä mukainen. Se on pyyntö, että saisimme joka päivä elää lähellä Jeesusta niin, ettei mikään veisi meitä pois Hänen luotaan.
Virsiehdotus: 377 Sun haltuus rakas Isäni

Jokapäiväinen rukous

 

O HERRA ota minusta / mite minua kiende sinusta / O Herra anna sen minulle / quin minun kiendeijs sinulle / O Herra ota minua minusta / ia anna itzes minulle / AMEN.Herra, ota minusta pois kaikki se, mikä erottaa minut sinusta.
Herra, anna minulle sitä, mikä vie minua lähemmäksi sinua.
Herra, ota minusta pois itsekkyyteni ja anna itsesi minulle. Aamen

Raamatussa on kohta, jossa puhutaan Jumalan taisteluvarustuksesta (Gal.5:13-17). Tässä rukouksessa puhutaan samoista asioista. Pyydämme myös omantunnon rauhaa ja rukoilemme jokapäiväiseen elämään kuuluvien asioiden puolesta.
Virsiehdotus: 338 Päivä vain ja hetki kerrallansa

Uskon hedelmät

 

OLkohon minulle / O Herra / wahwa wsco sydhemes / terueydhen rautalacki pääse / Christusen mercki otsasa / Totudhen sana sydhemes ia suusa / hyue tachto olcohon mielesse / Jumalan ja lehimeisen rackaus palaua ja alinomaijnen rinnasa / puchtaudhen wötemys lihasa / Tööse siweys / Roas / iomas / ja wnhes cochtuus / Menosa raijtius / Neureys mötekieumisese kerssimys waijuasa / Lepo omasatunnosa / Toijuous loijan pälle /Ijancaikisen elemen halu / Hywuydhese aijna ia loppun sachka / hama tuleuahan ja ijancaikisen elemehen luija pysymys / AMEN.Herra, olkoon minulla vahva usko sydämessä, pelastuksen kypärä päässä, Kristuksen merkki otsassa, totuuden sana sydämessä ja suussa. Olkoon mielessäni hyvä tahto ja rinnassani alati palava rakkaus Jumalaa ja lähimmäistäni kohtaan. Olkoon ruumiini vyötettynä puhtauteen, työni nuhteettomuuteen. Olkoon syömiseni, juomiseni ja nukkumiseni kohtuullista ja koko elämäni raitista. Tehköön myötäkäyminen minut nöyräksi, vastoinkäyminen kärsivälliseksi. Olkoon omassatunnossani rauha. Suo minun panna toivoni sinuun, anna kaipuu iankaikkiseen elämään. Anna minun pysyä elämäni loppuun saakka ja tulevaan iankaikkiseen elämään asti vahvana sinun hyvyydessäsi. Aamen.


Koulupäivä on hyvä aloittaa rukouksella ja pyytää siunausta päivään, ”että oppisin hyvistä kirjoista oikeita asioita.” Näitä hyviä asioita on hienoa saada olla toteuttamassa arjen keskellä kavereiden joukossa ja kotona.
Virsiehdotus: 484 Totuuden Henki

Koululaisen rukous

 

 

O Jesu Christe mine rucolen sinua / ette sine ioca cadhen toijsta kymmenen aijastaijkanen pilti olit / istuijt Templis / ia opetit nijte opettaij / iollen mös Ise taiuahasta ledhetetylle sanalla andoij woijman Inhimisten sickijoijte opettamaha / cosca hen sanoij. Teme ombi minun racas poijcan / iossa minulle ombi mielennoudhe / cuulkata hende.

Sine ioca mös olet sen ylimeijsen Isen ijancaikinen wisaus / raskitse yleswalghaijsta minun tyhme ymmerdhyxen / ette mine oppisin cunniallisi kirijoija / ioijta mine sijtte sinulle kijtoxexi ja cunniaxi harijoitella Amen.

Jeesus Kristus, minä rukoilen sinua, joka kaksitoistavuotiaana istuit temppelissä opettamassa niitä, joille taivaallinen Isä oli antanut taidon opettaa lapsia. Hän sanoi sinulle: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä.”

Sinä, joka olet taivaallisen Isän iankaikkinen viisaus, valaise minun vajavaista ymmärrystäni, että oppisin hyvistä kirjoista oikeita asioita, joita voisin sitten sinulle kiitokseksi ja kunniaksi toteuttaa elämässäni. Aamen.

Tässä rukouksessa pyydämme siunausta opiskeluihin ja varjelusta siihen, ettemme käyttäisi oppimaamme arvokasta tietoa turhuuksiin ja että ymmärtäisimme, että viisaus meille tulee Jumalalta.
Virsiehdotus: 484 Totuuden Henki

Opiskelijan rukous

 

 

O Sine coko mailman rakenoxen haltija / Jumala Jumalastasta / walkeus walkeudhesta / Herra Jesu Christe / ioca caiki cappalet wisahasti hallitset / ja caiki makiasta souitat / Josa caiki Jumalan wisaudhen ia taijdhon tauarat ouat ketketyt.

Jolda caiki Philosophi / se loonnon teiteijet / ia wisahat / nijn mös caiki pyhet mailman alghusta hama tehenasti / heiden taijdhonsa ottanut ouat. Nijn mine nyt sinun ialcais edhes mahanlangen / ia menen sinun laupiudhes istuijmen ethen / ia sinua Herra mine kijten ia kumardhan / ja mös sangen neuresti rucolen / ettes minun tylssen ymmerdhyxen pimeydhen / sinun armos paijsteilla / ia taiualisella kircaudella raskitsisit yleswalghaijsta /

ette mine kirian opisa hyuesti tottuijsin / sinua tundemahan ja racastamahan / ja osotaijsin sinulle Jumalisen palueluxen /

etten mine turhan nautitsisi sinun lahijoijas / temen elemen coreutehen / ia mailman turhaudhen / ia nijn saijsin sielde cadhotuxen tilan/ iosta minun piti ottaman terueydhen rupemisen / Sine joca elet ia hallitset etc.

Herra Jeesus Kristus, sinä koko maailmankaikkeuden hallitsija, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, joka kaiken viisaasti hallitset ja kaiken oikein johdatat. Sinussa ovat kätkettyinä kaikki Jumalan viisauden ja tiedon aarteet.

Maailman alusta tähän asti ovat kaikki filosofit, luonnontieteilijät, muut oppineet ja kaikki pyhät ihmiset saaneet taitonsa sinulta.
Minä polvistun nyt kiittäen ja kumartaen sinun jalkojesi ja laupeutesi eteen ja rukoilen nöyrästi: Valaise minun heikko ymmärrykseni sinun armosi paisteella ja taivaallisella kirkkaudella.

Siunaa opiskeluni niin, että tottuisin tuntemaan, rakastamaan ja palvelemaan sinua.

Varjele minua, etten käyttäisi lahjojasi tämän elämän koreuteen ja maailman turhuuteen. Johdata minua parannukseen, etten joutuisi kadotukseen. Sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti. Aamen.

Rukous vanhempien puolesta sopii erityisesti käytettäväksi äitienpäivän tai isänpäivän aikoihin.
Neljäs käsky: kunnioita isääsi ja äitiäsi, ohjaa meitä arvostamaan ja kunnioittamaan vanhempiamme siksi, että he ovat vanhempiamme. Kun me rukoilemme vanhempiemme ja niiden puolesta, joita meidän on hyvä oppia kuuntelemaan, osoitamme luottavamme Jumalan huolenpitoon.
Tässä rukouksessa rukoilemme Jumalan varjelusta vanhemmille ja koko perheelle.
Virsiehdotus: 471 Hyvä Jumala, kiitän kodista

Rukous vanhempien puolesta

 

Jumala caikiwaldias / laupias HERRA / ia Ise / sine ioca tadhot sinun ielkehes meite palio cunnioitseman / meiden wanhembitame / Eijke se mös wehin ole Jumalisis töijse / wanhembaiden terueydhen edheste sinun hywuyttes rucoella / Wariele sijs / O taiualinen Ise / minun wanhembani heiden caiken perehens cansa / Ja mös ne caiki / ioijta me welcapäädh olema esiwanhenbiden sijasa cunnioijttaman / quin ouat / Esiwallat / perenisenet /
Opettaijat / ja laijliset pämiehet / Ensin sinun Jumaludhes rackaudhes / sijtte irstana rumin ja sijeluin waijwoijsta / Mutta anna minulle / etteij miteken mielen pahotosta heillen minusta tapachtuis / Sitelehin ette he olisit minulle / ia sine heille armoijlinen / sine ioca olet cajkein ylimeijnen Ise / Amen.

Kaikkivaltias Jumala, laupias Herra ja Isä, sinä, joka tahdot, että me heti sinun jälkeesi kunnioittaisimme eniten vanhempiamme. Eihän ole kristityn elämässä aivan vähäinen asia rukoilla omille vanhemmilleen terveyttä ja sinun hyvyyttäsi. Varjele siis, oi taivaallinen Isä, minun vanhempani ja perheeni.  Varjele myös kaikkia niitä esimiehiä ja opettajia, joita meidän tulee kunnioittaa laillisena esivaltanamme.

Anna heille sinun jumalallinen rakkautesi ja vapauta heidät kaikista ruumiin ja sielun vaivoista. Auta minua, etten pahoittaisi heidän mieltään, niin että he olisivat minulle armollisia ja sinä puolestasi olisit heille armollinen. Kuule meitä, sinä, joka olet kaikkein korkein Isä. Aamen

Materiaali on tuotettu Agricola 2007 -juhlavuoden yhteydessä.