Äidinkielen ylläpito ulkomailla

Äidinkieli on lapsen tärkein kieli - ulkomaillakin

Miksi hyvä äidinkielen taito on niin tärkeä?

Äidinkieli on lapsen tärkein kieli: se on ajattelun, tunteiden, ilmaisun ja oppimisen kieli. Erityisen tärkeä se on ulkomailla asuvalle lapselle, joka elää ja käy koulua vieraskielisessä ympäristössä.

Haittaako äidinkielen opiskelu vieraan kielen oppimista?

Päinvastoin. Lapsen uuden kielen oppimista tuetaan parhaiten kehittämällä koko ajan hänen äidinkielen taitojaan.

Turun yliopiston suomen kielen dosentti ja ulkomaalaisopetuksen lehtori Kirsti Siitonen kertoo äidinkielen merkityksestä ulkomailla asuville lapsille ja nuorille artikkelissaan Älä menetä kerran oppimaasi (pdf). Artikkeli on lyhentämättömänä julkaistu Anne Helttusen ja Maila Eichhornin toimittamassa kirjassa Kotimaana suomen kieli.Näkökulmia suomen kielen säilymiseen ja kehittymiseen ulkomailla (Laatusana 2003). Kirjassa on kielitieteilijöiden artikkeleita eri kielten merkityksestä ja oppimisesta sekä runsaasti käytännön neuvoja lasten äidinkielen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi ulkomailla asuttaessa. Kirjan voi tilata Äidinkielen opettajain liitosta.

Tarvitseeko äidinkieltä opiskella – eikö riitä, että kotona puhutaan suomea?

Ulkomaille muutettaessa ajatellaan usein, että riittää, kun kotona puhutaan äidinkieltä ja lapselle luetaan äidinkielellä. Äidinkielen taitojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen se ei kuitenkaan riitä Suomessakaan, jossa lapsi kuulee äidinkieltään kaikkialla ja käy koulua äidinkielellään. Äidinkieltä ja kirjallisuutta opiskellaan koulussa useita tunteja viikossa, jotta kieltä opitaan käyttämään monipuolisesti ja oikein. Kun koulua käydään vieraalla kielellä ja suuri osa ympäristön viesteistä on vieraskielisiä, äidinkielen ja suomalaisen kulttuuri-identiteetin kehitys kaipaa erityistukea.

Opetussuunnitelman perusteissa (OPH.fi) on äidinkielen ja kirjallisuuden hyvän osaamisen kuvaukset 2. luokan, 5. luokan ja 9. luokan päätteeksi. Kuvaukset kertovat, mitä kaikkea äidinkielen ja kirjallisuuden taidot sisältävät.

Miten äidinkielen taitoja voi ulkomailla kehittää ja pitää yllä?

Äidinkielen ja kirjallisuuden etäopetusta ja verkkokursseja on tarjolla Etäkoulu Kulkurissa. Niiden kautta äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen oppimäärän voi suorittaa erillisessä tutkinnossa ulkomaillakin.

Lähes kaikkialla maailmassa toimii Opetushallituksen tukemia Suomi-kouluja, joissa saa suomen kielen täydentävää opetusta. Kesälukioseura ja Suomi-Seura järjestävät ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille suomen kielen ja kulttuurin kesäkursseja.