Julkaisuja

Luku-Suomessa taottua
Opetushallituksen Luku-Suomi-kärkihankkeen (2001–2004) loppuraportti
- Pirjo Sinko, Asta Pietilä ja Pia Bäckman (toim.)

Lukujuttu
- Minna Inovaara, Päivi Pelli-Kouvo, Raija Perttunen, Pirjo Sinko, Pirkko Vitanen ja Asta Pietilä. (toim.)
Opetushallitus, Äidinkielen opettajain liitto ja Luokanopettajaliitto 2001

Hyvä koulukirjasto
- Hannele Frantsi, Kaarina Kolu ja Seija Salminen
Suomen koulukirjastoyhdistys ry ja Opetushallitus 2002

A Good School Library
- Hannele Frantsi, Kaarina Kolu ja Seija Salminen
Suomen koulukirjastoyhdistys ry ja Opetushallitus 2002

Käsin kirjoittaminen vuonna 2000
Laatinut Pohjoismainen käsinkirjoittamisen ideointiryhmä. Toim. Christian Clemens, suom. Mervi Wäre-von Hedenberg ja Pirjo Sinko. Julkaisun tukijat:
Pohjoismainen kulttuurirahasto, Opetushallitus, Helsingin yliopisto / Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen tutkimusyksikkö sekä Den Grafiske Højskole, Kööpenhamina.

Luen, kirjoitan ja ratkaisen
Peruskoulun kolmasluokkalaisten oppimistulokset äidinkielessä ja kirjallisuudessa sekä matematiikassa
- Tuulamarja Huisman, 2006

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien aikana
- Jari Metsämuuronen, 2006

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien vuosiluokkien aikana (2005)

On annettu hyviä numeroita
Perusopetuksen 6. luokan suorittaneiden äidinkielen ja kirjalllisuuden oppimistulokset 2007

Ei taito taakkana ole (pdf)
Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla (2005) – tiivistelmä Opetushallituksen raportista

Kerroin kaiken tietämäni
Millaisin äidinkielen tiedoin ja taidoin lähdetään lukioon ja ammatilliseen koulutukseen? (2003)

Perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten viestintävalmiuksien arviointi 2003 (pdf)