Kirjaimet, numerot ja muut merkit

Opetushallitus on antanut suosituksen uusiksi mallikirjaimiksi, numeroiksi ja muiksi merkeiksi, jotka voidaan ottaa käyttöön 1.8.2016 alkaen uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton yhteydessä. Mallikirjaimistot julkaistaan suomalais-ruotsalaisten kirjainten lisäksi myös pohjoissaamen, inarinsaamen, koltansaamen ja romanikielen kirjaimista.

Tarpeen mallikirjainten uudistamiselle ovat luoneet muutokset kirjoittamistavoissa. Näppäimistöt ja päätelaitteet ovat merkittävästi vähentäneet käsin kirjoittamista. On myös huomattu, että yläkoululaiset ja lukiolaiset käyttävät pääosin tekstausta kirjoittaessaan käsin. Näistä syistä vuoden 2016 kirjainuudistuksella halutaan keskittää opetuksen resurssit yhden sujuvan käsin kirjoittamisen mallin oppimiseen. Kahden tyylin sijaan siirrytään yhteen merkistöön, joka toimii sekä ensiaskeleena käsin kirjoittamisen opettelussa että myöhemmin pohjana oman käsialan syntymisessä.
Uudet mallikirjaimet perustuvat samaan yhteispohjoismaiseen pohjatyöhön, jonka seurauksena mallikirjaimia muokattiin edellisen kerran vuosina 2002–2004. Työn pohjana on romaanisten kielten kirjoittamiseen kehittynyt kirjainten kursiivimuoto, joka tuottaa tekstiä vähäisin kynän nostoin ja keskeytyksin. Tähän hyvin yleiseen kirjoitustapaan on vuosien aikana vakiintunut monia erilaisia kirjainvariaatioita ja sidostustapoja.

Lisää tietoa uusista mallikirjaimista suomen kieli ja kirjallisuus –oppimäärän tukimateriaalissa

Inarinsaame (jpg)

Inarinsaame piirtosuunnilla (jpg)

Koltansaame (jpg)

Koltansaame piirtosuunnilla (jpg)

Pohjoissaame (jpg)

Pohjoissaame piirtosuunnilla (jpg)

Mallikirjaimet, -numerot ja muut merkit 2016 (jpg)

Mallikirjainten, -numeroiden ja muiden merkkien piirtosuunnat (jpg)

OPS 2016