Verkkomateriaaleja opetukseen

Materiaalia opettajalle

Kielenhuollon juurilla: Suomen kielen ohjailun historiaa
Taru Kolehmaisen kirjassa selvitetään nykyisten kielenhuollon suositusten taustaa. Julkaisijat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kotimaisten kielten keskus.

Kieliverkoston verkkolehti
Kielikoulutuspolitiikan verkosto on laajapohjainen, monialainen verkosto, joka tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutuspolitiikkaa koskeviin päätöksiin.

Monilukutaito kaikki kaikessa
Tapani Kaartisen toimittama julkaisu ”Monilukutaito kaikki kaikessa” sisältää 13 artikkelia monilukutaidosta. Julkaisija on Tampereen yliopiston normaalikoulu,

Suomen kielen tulevaisuus
Kielipoliittinen toimintaohjelma 2009. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 7. Kirjoittajat: Auli Hakulinen, Jyrki Kalliokoski, Salli Kankaanpää, Antti Kanner, Kimmo Koskenniemi, Lea Laitinen, Sari Maamies ja Pirkko Nuolijärvi

Tavoitteena itsenäinen oppija – identiteetin ja informaatiolukutaitojen vahvistaminen koulutuksessa
Kirja tarkastelee itsenäisen oppijuuden kahta keskeistä peruspilaria: identiteettiä ja informaatiolukutaitoa (monilukutaitoa). Toim. Ropo, E., Sormunen, E. & Heinström, J. 2015. Tampere: Tampere University Press, Informaatiotieteiden yksikkö / Kasvatustieteiden yksikkö.

Lukujuttu
Vihjevihkonen, johon on koottu opetusvihjeitä helpottamaan ja virkistämään opettajan ja oppilaan työtä. Siinä annetaan ideoita äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehostamiseksi ja esitellä työtapoja, jotka auttavat heikkoakin oppilasta tarttumaan toimeen ja tekemään parhaansa.
Tuotanto: Opetushallitus, Äidinkielen opettajain liitto ja Luokanopettajaliitto

Lukukeskuksen aineistoja:

Mielikirjapäivää vietetään vuosittain Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10.10.
Kirjailijavierailut – Miten kutsut kirjailijavieraan ja valmistaudut vierailuun?

Uusia suomalaisia kirjailijoita
Suomalaisen kirjallisuudentutkijan ja esseistin Maijaliisa Jokisen laatima kokoelma uusista suomalaisista kirjailijoista. Opas antaa samalla myös lukuvihjeitä opettajille ja opiskelijoille. Se on alkuaan tarkoitettu Suomen ruotsinkielisten koulujen, varsinkin kaksikielisten oppilaiden, "finskan" opetukseen, mutta soveltuu myös äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen sekä suomi toisena kielenä -opetukseen.

Sanomalehtien Liitto
Sanomalehtien Liitto julkaisee virikeaineistoja eri aineiden ja kouluasteiden opettajille. Kouluille on tarjolla mm. verkkoaineistoja, tulostettavia aineistoja, sanomalehtipäivä tai -viikon tehtäväehdotuksia, sanomalehdet verkossa, sanomalehdet maakunnittain, näköislehdet ja ulkomaiset verkkosanomalehdet.

Aikakauslehti opinnoissa -toiminta
Opetusmateriaalia ja koulutuksia opettajille ja muille lasten- ja nuorten kanssa toimiville aikakauslehden opetuskäytön ja mediakasvatuksen tueksi. Toimintaan kuuluu myös vuosittain järjestettävä Koulujen Aikakauslehtipäivä.

Selkokeskus
Selkokeskus edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria. Löydät sivuilta yleistä tietoa Selkokeskuksen toiminnasta sekä koulutuspalveluista.

Verkko-oppimateriaaleja ja -aineistoja

Kielitoimiston sanakirja
Kotimaisten kielten keskuksen toimittama Kielitoimiston sanakirja verkossa.

Tieteen termipankki
Tieteen kansallinen termipankki rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön.

Kunnari - perusopetuksen lukudiplomi
Kunnari on lukudiplomi perusopetuksen 1–6-luokille. Kunnarin tavoitteena on, että oppilas

  • innostuu lukemaan monenlaisia kirjoja ja katsomaan mielenkiintoisia elokuvia,
  • kokee elämyksellisiä luku- ja elokuvankatsomishetkiä,
  • saa lukemisesta uuden harrastuksen ja oppii tehtävien avulla uusia asioita kirjallisuudesta.

Kunnarissa käytetään Netlibriksen kirjatietokantoja, joissa on esitelty eri ikäryhmille soveltuvia kirjoja.
Tuotanto: Opetushallitus

Elokuvapolku
Elokuvapolku on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi. Se antaa opettajille ja kasvattajille konkreettisia keinoja havainnollistaa elokuvakerronnan tekniikoita ilmaisten näytteiden avulla. Nettipalvelu on tarkoitettu peruskoulu- ja lukioikäisille lapsille ja nuorille.

Miten karhu menetti häntänsä
Rullattava kuvakertomus on sarjakuvan ja elokuvan välimuoto. Se yhdistää kuvaa, ääntä ja linkkejä lisätietoon tai tarinan sivujuoniin. Tarinaa voi kuunnella joko yleiskielellä tai selkokielellä, jolloin se palvelee käyttäjäryhmiä, joilla on vaikeuksia ymmärtämisessä tai kommunikoinnissa. Sopii esiopetukseen, erityisopetukseen ja peruskoulun alaluokille.
Tuotanto: Kehitysvammaliitto

MagazineFactory
Lehtiverstaan kansainvälinen versio, jossa käyttöliittymän kielen voi valita. Soveltuu hyvin esimerkeksi kansainvälisissä hankkeissa yhteiseisten lehtien tekoon.

Seitsemän veljestä
Materiaali perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen. Ohjelma esittelee Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teosta ja sen teemoja innostvalla tavalla. Sisältää myös opettajanopaan
Tuotanto: Melon Arbus Productions Ky, Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja Opetushallitus

Perunakellari
Sivuillon paljon oikeinkirjoitukseen liittyviä pieniä harjoituksia, jotka soveltuvat peruskoulun alaluokkalaisille, mutta kertauksena myös vanhemmille oppilaille.
Tuotanto: Jouni Paakkinen

Madagaskar-verkko-oppimateriaali
Materiaali kertoo luku- ja kirjoitustaidon merkityksestä madagaskarilaisten nuorten näkökulmasta. Sivusto tarjoaa oppitunneille suunniteltuja ja opetussuunnitelmien mukaisia tehtäviä, joiden avulla voi käsitellä kielen merkitystä identiteetille tai pohtia luku- ja kirjoitustaidon merkitystä.
Tuotanto: Taksvärkki ry

Suomesta Siperiaa
Verkkonäyttelyssä tutustutaan hantin kieleen ja hantilaisiin sekä suomalaisiin tutkimusmatkailijoihin.
Tuotanto: Kulttuurien museo