Biologia 1–4

Opetussuunnitelmissa esitellään ympäristö- ja luonnontiedon kohdalla niitä tiedonalueita, joita biologian osalta tulisi neljänä ensimmäisenä vuonna käsitellä. Oheisessa materiaalissa on lähdetty biologisista käsitteistä, joihin oppilaiden opiskelu voi perustua. Opettajan pedagogisten toimien taustalla vaikuttavat toisaalta biologiset tiedonrakenteet sekä toisaalta biologiselle tiedolle ominaiset tietoon ja ymmärtämiseen pääsemisen tavat. Lyhyessä esityksessä ei kuitenkaan voida eritellä sitä, miten opetus eri käsitteiden osalta etenee ensimmäisestä kouluvuodesta neljänteen; se jää opettajan ratkaistavaksi. Pikemminkin opetussuunnitelman käsitteitä tarkastellaan lähtemällä kuvaamaan, mikä on se luonnontieteellinen idea, ”juju”, joka on opettajalla mielessä ja jonka ymmärtämistä hän opetuksella haluaa edistää. Olennaisena lähtökohtana ovat oppilaiden omat havainnot, kokemukset ja ymmärrys.

Teksti: Leena Aho| Kuva: Mervi Aineslahti