Eliöt ja elinympäristöt

Ensimmäisinä kouluvuosina olennainen käsitteiden oppimisen keino on luokittelu, jossa ympäristön kohteita kuvataan ja ryhmitellään niiden ominaisuuksien mukaan. Tutkittiinpa sitten lähiympäristöä, pihaa, puistoa, metsää, niittyä tai peltoa, aina voidaan lähteä oppilaiden omista havainnoista, jotka koskevat tutkittavan ympäristön eliöitä ja elottoman luonnon tekijöitä. Samalla luonnontuntemus karttuu. Jos tutkittavasta alueesta, sen eliöistä ja elottoman luonnon tekijöistä, tehdään vaikkapa näyttely, havaitaan, mitkä tekijät ovat yhteisiä ja miten eri tekijät vaihtelevat sen mukaan, millaisesta paikasta on kysymys. Sittemmin paneudutaan tarkastelemaan eliöitä eliösysteemin mukaisesti ja etsitään vastausta esimerkiksi siihen, millaisia eliöt oikeastaan ovat.

Teksti: Leena Aho| Kuva: Mervi Aineslahti